Vebinar o potencijalu sektora obnovljivih izvora energije u Srbiji

U organizaciji Ekonomsko-trgovinskog odeljenja Ambasade Španije, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i udruženja OIE Srbija, održan je vebinar o potencijalu sektora obnovljivih izvora energije u Srbiji, namenjen španskim kompanijama koje su zainteresovane za ulaganje i razvoj energetskog sektora u Srbiji.

Novi pravni okvir i potencijalne projekte u oblasti obnovljivih izvora energije predstavile su gospođa Jovanka Atanacković, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije i pomoćnica ministarke gospođa Natalija Luković, dok su potencijal tržišta iz perspektive privatnog sektora predstavili gospodin Veljko Ožegović i gospođa Danijela Isailović, ispred Udruženja OIE Srbija.

Razvoj zelene energije je jedan od prioriteta za Ministarstvo rudarstva i energetike, a na svom putu ka uspehu u energetskoj tranziciji, Srbija računa na pomoć svojih partnera iz EU i njenih država članica. Plan je da se udeo energije dobijene iz obnovljivih izvora do 2040. podigne na 40%, dok paralelno Srbija radi na procesu dekarbonizacije, sa ciljem da do 2050. postane ugljenično neutralna,.

Sa druge strane, Španija je jedan od evropskih i svetskih lidera u ovom sektoru, budući da već sada od ukupne količine potrebne energije, iz obnovljivih izvora dobija 40%, a prema dugoročnoj nacionalnoj strategiji predviđeno je da do 2050. u potpunosti podmiruje sve energetske potrebe na osnovu obnovljivih izvora. Prosečno, zahvaljujući zelenoj energiji, Španija uspeva da smanji svoju emisiju ugljen-dioksida za preko 50 miliona tona godišnje, dok ovaj sektor u Španiji zapošljava preko 80.000 ljudi. Takođe, Španija je jedan od svetskih lidera u pogledu instaliranih kapaciteta eolske i solarne energije.

Na održanom vebinaru, prisustvovali su predstavnici preko 20 španskih kompanija – od onih koje su zainteresovane za direktne investicije, preko kompanija čija tehnologija i iskustvo mogu pomoći prioritetnim projektima u Srbiji, pa do konsultantskih kuća angažovanih na razvoju ekološki svesvne, održive ekonomije.