V. d. generalnog direktora EPS AD otvara konferenciju OIE Srbija 2023

V. d. generalnog direktora EPS AD Dušan Živković, zajedno sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović, otvara konferenciju OIE Srbija 2023 koja će 14. septembra u Vrdniku okupiti najvažnije učesnike u industriji zelene energije u regionu.

Dušan Živković poseduje više od 30 godina radnog iskustva na poslovima investicija, finansiranja, inženjeringa, projektovanja energetskih sistema, sistema za upravljanje i njihovoj implementaciji na raznim objektima u „Elektroprivredi Srbije“.

Profesionalnu karijeru u energetici Srbije započeo je u Jugel Inženjeringu na poslovima izgradnje Nacionalnog dispečerskog centra u čijoj je izgradnji i aktivno učestvovao kao član koji je realizovao projekat na bazi obezbeđenog finansiranja od Vlade Švajcarske. Nakon toga obavljao je značajne funkcije u EPS i rukovodeći investicijama i kasnije razvojem. Aktivno je učestvovao u pripremi dugoročnih planova investicija i razvoja i u okviru tih aktivnosti radio je na brojnim projektima revitalizacije opreme na površinskim kopovima, termoelektranama, hidroelektranama, prenosnoj i distributivnoj mreži, projektima zaštite životne sredine, razvoja OIE, energetskoj efikasnosti, ali i stvaranju uslova da se u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama obezbede neophodna sredstva za finansiranje projekata.

Tokom karijere ostvario je značajne kontakte i sa velikim brojem međunarodnih kompanija u energetskom sektoru ostvarujući uspešnu saradnju i razmenu iskustava neophodnu za kontinuirano unapređenje i razvoj, ali i procese restrukturiranja srpskih energetskih kompanija. Nedvosmisleno podržavajući srpsku privredu, kroz urađene projekte stvorio i uslove za njihov razvoj, ali i podršku da se što uspešnije takmiče na tržištima širom sveta.

Poslednjih godina najviše se bavio uvođenjem pametnih merenja na distributivnom nivou, stvarajući uslove za značajnije učešće OIE, ali i uvođenje nekih novih tehnologija u srpsku energetiku.

Učestvovao je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, predstavljao je srpsku energetiku i njen razvojni potencijal i promovisao iskustva stečena tokom realizacije projekata.

Uz odlično poznavanje savremenih informacionih tehnologija, pored engleskog služi se ruskim i francuskim jezikom, a završio je i više različitih obuka na temu menadžmenta i finansija, upravljanja ljudskim resursima i upravljanja projektima.

Rođen je 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, sa najvišom ocenom i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Oženjen je i otac dvoje dece.