UniCredit Banka je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2022

UniCredit Banka je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2022 koja će 15. septembra u Beogradu okupiti domaću, evropsku i regionalnu zelenu elitu.

UniCredit Banka, članica UniCredit Grupe, jedna je od najvećih banaka, pozicionirana kao treća banka po veličini aktive i pouzdan je partner za fizička i pravna lica. Sa mrežom od 72 ekspoziture širom Srbije, kao i stalnim fokusom na potrebe građana i privrede, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja. Na kraju drugog kvartala 2022, UniCredit Banka u Srbiji je druga banka na tržištu po dobiti pre oporezivanja, sa tržišnim učešćem od 10,4%. U segmentu korporativnog-investicionog bankarstva, UniCredit Banka je ostala prvi izbor za čak 75 od 100 najvećih kompanija u Srbiji, što sa sigurnošću govori o poverenju koje joj srpske kompanije pružaju svih ovih godina poslovanja.

Svrha UniCredit Banke je da osnaži zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući pun potencijal klijenata i ljudi širom Evrope. Održivost je deo načina na koji UniCredit posluje i nastavlja da podržava klijente, zajednicu, partnere i industriju u celini da postanu sve održiviji.

Od početka svog poslovanja u Srbiji, UniCredit Banka je aktivna u finansiranju obnovljivih izvora energije, kako samostalno, tako i kroz učešće u partnerskim projektima.

Ekološko, društveno i korporativno upravljanje je nešto čemu je UniCredit dugoročno posvećen. UniCredit nastavlja da širi svoju ponudu proizvoda i usluga ESG-a, koja se proteže širom Grupe, uključujući: bankarstvo sa društvenim uticajem, savetovanje za finansiranje održivog poslovanja, kao i kredite za energetsku efikasnost.