Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije danas obeležava svoju prvu godinu postojanja

Beograd, 24.02.2022.

Udruženje OIE Srbija danas obeležava prvu godinu postojanja i funkcionisanja kao prva poslovna asocijacija koja je u svojoj misiji, viziji i ciljevima u potpunosti posvećena obnovljivim izvorima energije.

OIE Srbija je za samo godinu dana postala vrlo uticajan igrač na tržištu obnovljivih izvora energije u Srbiji i prepoznatljiv činilac u regionu i Evropi. Osim podrške EBRD, vrlo je važno što su naši osnivači renomirane kompanije koje su izgradile najvećeve vetroparkove u Srbiji, najveće solarne elektrane, hidrocentrale i biogasna postrojenja, kao i što među članovima imamo prestižne elektrokompanije, advokate i konsultante. Svi naši članovi imaju velike, vidljive rezultate u Srbiji, proizvode električnu energiju, zapošljavaju radnike, plaćaju poreze, a uz to imaju slične ili još veće rezultate u inostranstvu. Takva sinergija kvalitetne energije morala je da da rezultat, uz naravno naporan rad – kaže Danijela Isailović, menadžerka Udruženja OIE Srbija.

Udruženje ima potpisan Sporazum sa Ministarstvom rudarstva i energetike, odličnu sa saradnju sa EMS AD i Agencijom za energetiku, dok je JP EPS, kao najveći proizvođač zelene energije, redovni član Udruženja.

Udruženje OIE Srbija  je aktivni član evropske asocijacije za energiju vetra WindEurope.

Uspostavljena je saradnja sa Energetskom zajednicom, delegacijom EU i ambasadama sa ciljem unapređenja procesa energetske tranzicije.

U osnivačkoj godini smo prevazišli sopstvena očekivanja, pa i očekivanja onih koji su nas podržali. Izazvali smo puno pažnje što je sasvim normalno kada dosta radite i kada predstavljate sinergiju vrednosti i rezultata. Naši planovi za naredne godine su da budemo stabilno Udruženje čija reč ima težinu kako u našoj zemlji, tako i u regionu, da širimo članstvo u onoj meri u kojoj će se svi dobro osećati i međusobno poštovati. Opšti ciljevi ostaju isti – više zelene energije, podrša energetskoj tranziciji, rad na regulativi, saradnja sa državnim organima, informisanje građana, inkluzija mladih i žena – rekla je Isailović.