Danas je Nacionalni dan nauke

U Republici Srbiji Srbiji, danas će biti obeležen Nacionalni dan nauke. Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije, sa zadovoljstvom se pridružuje uspostavljanju tradicije obeležavanja Nacionalnog dana nauke za čiji je datum izabran 10. jul – rođendan našeg najvećeg naučnika, ali i jednog od najvećih naučnika sveta, Nikole Tesle.

Nikola Tesla, rođen je 10. Jula 1856. godine u Smiljanu, a umro 07. Januara 1943. godine u Njujorku, u 86. godini života. Njegovi najznačajniji pronalasci su obrtno Teslin transformator, polifazni sistem, sinhroni i asinhroni motor. Jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja dobila je ime po Nikoli Tesli, do je njegov najpoznatiji doprinos ostvaren u projektovanju modernog sistema napajanja naizmeničnom strujom.

Osim u Srbiji, Teslin rođendan, u cilju promocije nauke, obeležava se još i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Ugandi.

Izvor fotografije: pixabay.com