SolarPower Europe objavio izveštaje Global Market Outlook i EU Market Outlook

Solar Power Europe, evropska asocijacija za energiju sunca čiji je OIE SRBIJA član, objavila je izveštaje Global Market Outlook i EU Market Outlook. Ove analize pružaju sveobuhvatan uvid u dinamiku i trendove solarnog sektora.

Godišnji evropski Global Market Outlook za solarnu energiju je najautoritativniji izveštaj o analizi tržišta za globalni solarni sektor. Sa sveobuhvatnim istorijskim tržišnim podacima, petogodišnjim predviđanjima za ključna globalna tržišta, kao i analizom segmentacije između krovnih i prizemnih sistema, ovaj izveštaj je nezamenljiv alat za solarnu industriju i zainteresovane strane u oblasti energetike.

Ključni alat za globalnu solarnu ekspertizu i zainteresovane strane u oblasti energetike:

• Sveobuhvatni istorijski podaci o tržištu;

• Petogodišnje prognoze za glavna svetska tržišta;

• Analiza uloge koju solarna energija ima u evropskom energetskom sistemu.


Statistika čitalaca:

Sektor%
Istraživačkih organizacija17,97
Proizvođača15,59
Konsultantski/tehničkih savetnika15,40
Izvođača projekata12,87
Finansijski9,79
Korisnički6,36
Menadžera imovina4,61
O&M provajdera4,15
Provajdera digitalnih rešenja3,81
Nacionalnih asocijacija2,70
Vlasnika imovina2,43
Skladištenja2,25
Korporativnih kupaca1,73
Provajderi usluga vazdušne inspekcije0,35

Države iz kojih dolazi najveći broj čitalaca:

Država%
Kina12,60
Nemačka9,19
Velika Britanija5,77
Španija5,65
Brazil5,61
Italija4,65
Francuska4,55
Holandija3,66
Sjedinjene Američke Države3,55
Belgija3,03
Indija2,97
Poljska2,20
Turska1,96
Japan1,94
Južna Koreja1,72

Ceo izveštaj možete pronaći klikom na link: Global Market Outlook For Solar Power 2022-2026 – SolarPower Europe

The European Market Outlook je novi vodeći izveštaj koji pruža detalje o faktorima koje očekujemo da podstaknu evropski solarni bum u narednoj deceniji. Takođe, ovaj izveštaj pruža ključne uvide u specifičnu dinamiku i trendove koji oblikuju pejzaž solarne energije u Evropi. Uz detaljnu analizu regulatornih okvira, trendova ulaganja i tehnološkog napretka na evropskom solarnom tržištu, ovaj izveštaj služi kao suštinski resurs za preduzeća i kreatore politike koji posluju u regionu.

Ključni alat za globalnu solarnu ekspertizu i zainteresovane strane u oblasti energetike sa fokusom na tržištu EU:

• Petogodišnje prognoze za EU ​​– 28;

• Novi trendovi i razvoj solarne energije;

• Političke preporuke.

Statistika čitalaca:

Sektor%
Istraživačkih organizacija16.45
Proizvođača15.44
Konsultantski/tehničkih savetnika14.15
Izvođača projekata12.61
Finansijski8.68
Korisnički8.63
Menadžera imovina4.22
O&M provajdera3.74
Provajdera digitalnih rešenja3.69
Nacionalnih asocijacija3.36
Vlasnika imovina3.31
Skladištenja2.88
Korporativnih kupaca2.40
Provajdera usluga vazdušne inspekcije0.43

Države iz kojih dolazi najveći broj čitalaca:

Država%
Kina13.52
Nemačka10.95
Španija6.68
Francuska6.20
Velika Britanija5.92
Belgija5.51
Italija5.27
Holandija4.19
Švedska3.02
Poljska2.45
Sjedinjene Američke Države2.13
Turska2.01
Austrija1.93
Norveška1.65
Švajscarska1.57

Ceo izveštaj možete pronaći klikom na link: EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026 – SolarPower Europe