Sastanak Udruženja OIE SRBIJA i Trgovinske misije SAD

Menadžment Udruženja OIE SRBIJA sastao se danas sa Trgovinskom misijom SAD i razgovarao o stanju u sektoru OIE, planovima Udruženja i mogućnostima za saradnju.

Nakon sastanka sa najvišim državnim zvaničnicima i ključnim akterima energetskog sistema, čelnici Trgovinske misije su želeli da razmene mišljenja sa uspešnim predstavnicima privatnog sektora koji su izgradili vetroelektrane u Srbiji.

Menadžment Udruženja istakao je da je zakonodavni okvir u Srbiji, kako u oblasti građevinarstva, tako i energetike, generalno dobar i povoljan za investitore, kao i da je Udruženje svesno da 17GW zahteva za priključenje na mrežu opterećuje rad operatora prenosnog sistema, te se mora naći način da se EMS AD rastereti.

Na sastanku je izražena nada da će uskoro doći do deblokade sistema i usvajanja nedostajuće regulative za implementaciju Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, kako bi bio donet trogodišnji plan za aukcije i prve aukcije bile raspisane. Predstavnici Udruženja su ukazali da imaju dobru saradnju i komunikaciju sa svim relevantnim javnim energetskim činiocima: Ministarstvom rudarstva i energetike, JP EPS, EMS AD, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i najavili nastavak podrške državnim institucijama kako bismo što pre imali nove zelene kilovate na mreži.