Radimo na izgradnji i nadzoru VE Kostolac, VE Pupin i SE Saraorci

Marko Aleksić je angažovan trenutno na izgradnji nekoliko OIE projekata u Srbiji. Rukovodi timovima koji su uključeni u upravljanje poslovima izgradnje tri velika OIE projekta: Vetroelektrane Kostolac, Vetroelektrane Pupin i solarne elektrane Saraorci. Dugogodišnje iskustvo u oblasti izgradnje upotpunio je i unapredio poslednje tri godine otkako radi u kompaniji New Energy Solutions. Markov posvećen rad i povećan obim posla u kompaniji rezultirali su formiranjem posebnog odeljenja za upravljanje izgradnjom u okviru sektora inženjeringa kojim rukovodi. Izvršna funkcija, korpus poslova i projekata kojima rukovodi, kao i međunarodno iskustvo koje ima kandidovali su ga za Zlatni intervju OIE SRBIJA.

Trenutno ste, kao kompanija i pojedinac, uključeni u izgradnju  tri projekta – VE Kostolac, VE Pupin i SE Saraorci. Koja  je uloga kompanije New Energy Solutions i Vaša lično u tim projektima?

– Trenutno smo fokusirani na izgradnju novog vetroparka Kostolac, gde je naš tim angažovan u ulozi stručnog nadzora. Takođe, odnedavno smo angažovani na poslovima upravljanja projektom i nadzorom nad izgradnjom vetroelektrane Pupin. Dodatno, upravljamo projektom izgradnje solarne elektrane Saraorci i imamo više projekata u fazi pripreme za izgradnju. Na svakom od pomenutih projekata naša kompanija u saradnji sa partnerskim kompanijama ima veoma značajnu ulogu u procesu izgradnje postrojenja koja se ogleda ili kroz stručni nadzor nad izgradnjom ili u upravljanju ugovorima sa izvođačima radova ili kroz druge konsultantske usluge prema zahtevima klijenata tokom kompletnog procesa izgradnje postrojenja.

Kolika je snaga i vrednost tih projekata? Šta oni znače za elektroenergetski sistem Srbije, a šta za portfolio Vaše kompanije?

– Svi novi projekti postrojenja OIE doprinose povećanju udela zelene energije u ukupnim kapacitetima energetskog sistema. Nama su svi ovi projekti izuzetno značajni bez obzira na njihovu vrednost i snagu. S obzirom na to da se kompanija New Energy Solutions dominantno u prethodnom periodu bavila razvojem projekata i održavanjem i upravljanjem izgrađenih postrojenja OIE, za kompaniju je izuzetno značajno da poveća svoje učešće u fazi izgradnje postrojenja OIE i da na taj način bude uključena u sve faze projekata OIE od razvoja, preko izgradnje, do održavanja i upravljanja.

Kad se očekuje završetak izgradnje VE Pupin?

– VE Pupin predstavlja drugu fazu, odnosno proširenje VE Kovačica koja je izgrađena 2019. godine i sastoji se od izgradnje 16 vetrogeneratora ukupne snage 94,4 MW. Realizacija projekta, što podrazumeva kompletnu izgradnju i ispitivanje je planirana za prvi kvartal 2025.

New Energy Solutions je lider u oblasti energije vetra, ali ste do sada bili manje aktivni u solaru. Uzimajući u obzir značajan angažman na SE Saraorci, možete li nam, iz aspekta poslova koje Vi obavljate, uporediti izazove sa kojima se suočavaju investitori i izvođači koji grade vetroelektrane i oni koji rade solarne elektrane?

– Dok su administrativni izazovi zajednički za gotovo sve projekte, tehnički izazovi tokom izgradnje su karakteristični za svaki projekat. Infrastruktura i uslovi lokacije na kojoj je postrojenje planirano diktiraju projektna rešenja i samu izgradnju. Sa aspekta izgradnje su vetroelektrane svakako kompleksniji i zahtevniji projekti, što naravno ne znači da je izgradnja solarnih elektrana jednostavna i bez svojih karakterističnosti. Bitno je napomenuti da je uz pažljivo planiranje, razvoj i pripremu projekata moguće u značajnoj meri uticati na efikasniju fazu same izgradnje.

Imajući u vidu da ste vrlo aktivni na tržištu, da li nam možete reći koliko je domaća građevinska industrija uključena u realizaciju OIE projekata?

– Domaće projektantske i izvođačke kompanije su od početka izgradnje postrojenja OIE u Srbiji bile angažovane u određenoj meri na realizaciji projekata. Sada, izgradnja vetroelektrana i solarnih elektrana u Srbiji nije novina i veliki broj domaćih kompanija je u kapacitetu da ponudi svoje usluge na izgradnji nekog dela ovih postrojenja.

Tri godine ste angažovani u kompaniji New Energy Solutions. U tom periodu kompanija beleži konstantan rast i razvoj. Šta znači formiranje odeljenja kojim rukovodite, koje poslove obavlja? Koja je Vaša lična uloga u tome?

– Rukovođenje odeljenjem za upravljanje izgradnjom je veoma izazovno, naročito u kompaniji koja se brzo razvija kao što je NES, ali i prilika da se uspostavi sistem za realizaciju OIE projekata, koji će našim klijentima doneti visokokvalitetne usluge i pomoći im da prevaziđu različite izazove tokom izgradnje.

Moja uloga u kompaniji je bila da uskladim potrebe za inženjerskim kadrovima sa aktivnostima širenja kompanije, što je dovelo do formiranja posebnog odeljenja. Tokom ovog procesa formirali smo tim kvalitetnih inženjera koji stalno raste, a imamo i dugoročnu saradnju sa nekoliko pažljivo odabranih konsultanata.

Imate međunarodno iskustvo na izgradnji vetroparkova. Koliko Vam to iskustvo znači u radu u NES-u i na domaćem tržištu? Koji deo ekspertize možete da implementirate sada u svoj rad?

– Međunarodno iskustvo je bilo veoma važno za proširenje mojih vidika. U New Energy Solutions imamo nekoliko menadžera i inženjera sa bogatim međunarodnim iskustvom što donosi poseban kvalitet i najviše standarde u realizaciji složenih projekata.

Ima li razlike u zahtevima i očekivanjima investitora u Srbiji i na međunarodnoj sceni?

– Zahtevi i očekivanja investitora su u velikoj meri veoma slični. Na kraju, svi investitori žele da projekat bude realizovan u zahtevanom kvalitetu, u projektovanom budžetu i u ugovorenim rokovima. Ono što se razlikuje su tržišta i regulativa što nekada može da olakša ili oteža realizaciju projekata.

Upravljanje složenim procesima obeležilo je Vašu karijeru. Kako negujete kulturu inovacija i izvrsnosti u svom timu da biste se uspešno kretali kroz ove složene situacije?

– Sve počinje promovisanjem kolegijalnog okruženja u kome se podržava komunikacija i razmena stavova. U našem timu se kolege međusobno podržavaju. Prepoznavanje i priznavanje napora svakog člana tima takođe je ključno za napredak i razvoj. Kompleksni projekti zahtevaju tim sastavljen od stručnjaka različitih profila gde je svaki član tima važan za postizanje ciljeva. Organizacija, komunikacija, podrška, znanje, iskustvo i integritet su neophodni preduslovi da se projekat uspešno realizuje.

Koji su dalji planovi NES-a i odeljenja kojim Vi rukovodite?

– Naša vizija je da budemo prepoznati kao vodeći konsultanti za projekte u sektoru obnovljivih izvora energije, da iskustva stečena na razvoju projekata i iz operativne faze projekata iskoristimo kao dodatnu vrednost kako bismo pomogli našim klijentima da izgrade objekte koji će prevazići njihova očekivanja.