Prikaz regulatornog okvira posle godinu dana od donošenja ZOIE

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije donet je 22. aprila 2021. godine. Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije predstavlja prikaz stanja regulatornog okvira u oblasti zelene energije nakon godinu dana, koji je pripremio naš pridruženi član KSEL Advokati.