Počela javna rasprava o izmenama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je na svom sajtu Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i stavilo ga na tronedeljnu javnu raspravu.

Kao razlog za izmenu Zakona koji je usvojen u aprilu 2021. godine, Ministarstvo navodi probleme u implementaciji, te smatra da se predloženim izmenama mogu eliminisati problemi i stvoriti uslovi za realizaciju novih OIE projekata i sprovođenje aukcija, a bez ugrožavanja funkcionisanja rada operatora prenosnog sistema i garantovanog javnog snabdevača.

U tom smislu, balansna odgovornost koja je važećim Zakonom pripisana garantovanom snabdevaču, nakon usvajanja izmena Zakona, trebalo bi da bude u nadležnosti proizvođača, odnosno učesnika na aukcijama. Takođe, izmene Zakona trebalo bi da ograniče koncept kupca-proizvođača samo na prozjumere koji se priključuju na distributivnu mrežu.

Od važnijih noviteta treba izdvojiti i predlog da maksimalnu aukcijsku cenu za OIE projekte određuje Ministarstvo umesto Agencije za energetiku što za cilj ima sprečavanje potencijalnog kraha aukcijskog procesa.

Predlog izmena zakona, obrazloženje i postupak komentarisanja možete pročitati ovde.

Komentari na predložene izmene šalju se u elektronskoj formi.

Javna rasprava otvorena je do 9. februara 2023. godine.