PEPO Energy je novi član OIE Srbija

Kompanija PEPO Energy je novi član udruženja OIE Srbija.

Energana na bio-gas se nalazi u Novom Miloševu i svečano je puštena u rad u januaru ove godine. Postrojenje sa instalisanim kapacitetom od 1.2 MW koristi žitne ostatke sa njiva za proizvodnju bio-gasa, od čega se zatim dobija električna energija.

Pepo Energy je u vlasništvu švajcarske energetske kompanije MET Group koja je posvećena primeni energetskih inovacija na evropskom energetskom tržištu.