OIE Srbija na konferenciji „Ženama je mesto u biznisu“

Predstavnica OIE Srbija Nataša Šarić učestvovala je na jučerašnjoj konferenciji “Ženama je mesto u biznisu” koju su organizovala tri portala – BIZLife, WebMind i Održi me.

Fokus konferencije, održane u hotelu Moskva, bio je na iskustvima i perspektivama žena u poslovnom svetu. Diskutovalo se o izazovima i preprekama s kojima se žene suočavaju tokom svog poslovnog puta, kao i o ulozi žena u promovisanju održivog razvoja i ekonomskog napretka.

Tokom panela portala Održi me, koji je moderirao Đorđe Odavić, glavni urednik ovog portala, razgovaralo se o ESG aspektu poslovanja i ulozi žena u njemu.

Nataša Šarić je predstavila projekte koje sprovodi OIE Srbija s ciljem osnaživanja žena i njihovog većeg učešća u sektoru obnovljivih izvora energije. Posebno je naglasila ulogu Zelene ženske mreže i ostalih inicijativa OIE Srbija posvećenih rodnoj ravnopravnosti.

Nataša Šarić govorila je o projektima OIE Srbija posvećenim većem učešću žena u OIE sektoru

Tamara Bullock iz kompanije Tetra Pak istakla je značaj ESG principa za njihovo poslovanje, dok je Sandra Vlatković iz programa “Znanjem do posla”, podržanog od strane švajcarske vlade, govorila o projektu koji ima za cilj jačanje žena na tržištu rada.

Konferencija je predstavljala važan forum za razmenu ideja i iskustava o ulozi žena u biznisu i održivom razvoju.

OIE Srbija ostaje posvećena i osnaživanju žena u ekonomiji i podršci rodnoj ravnopravnosti, kao ključnim faktorima za napredak društva u Srbiji.