OIE Srbija 2021: Značaj unutar-dnevnog tržišta električne energije

Koncept aukcija, kroz premijum CFD, odnosno finansijski ugovor, evolucija je u odnosu na prethodne fid in tarife i pružiće zadovoljavajući okvir, smatra generalni direktor SEEPEX-a Miloš Mladenović, koji je dodao da je u pitanju tranziciono rešenje.

– Ima osnova da se razmišlja o “merchant PPI-ovima”, koji svakako ne mogu da zamene podsticajni okvir, koji sada postoji. Situacija se promenila, pre šest meseci svi bi potpisali dvostrani CFD ugovor, koji pruža potpuni hedžing. Takođe, postoji dosta nijansi kod finansijskih ugovora – istakao je Mladenović.

Berza električne energije SEEPEX i Evropska energetska berza (EEX) prošle godine su impelentirali srpski fjučers – prvi srpski finanijski derivat, kako bi, na primer, EPS i Elektroprivreda Republike Srpske mogli da hedžuju svoju proizvodnju u dugoročnom periodu.

– Dvostrani CFD ima sve prerogative finansijskih fjučers ugovora, s tim što će se plaćati premija na sve proizvedeno što je produkt koji nećete dobiti na “merchant PPI” tržištu. Ja verujem u “merchant PPI” i trebalo bi da pravimo uslove za to. Berza je facilitator celog okvira, da nije berze i referentne cene koju pružamo, ne bi ni ovaj koncept mogao da bude primenjen – rekao je Mladenović.

Napomenuo je i da je jedan od prvih zadataka da se uspostavi unutar-dnevno tržište električne energije:

– Ono je glavni oslonac budućih “merchant PPI”, a takođe i pomoćni servis za bolje pozicioniranje na tržištu, smanjivanje troškova balansiranja i tako dalje. Plan je da unutar-dnevno tržište uspostavimo najkasnije početkom 2023. godine. Moje su procene da sa prvim unutar-dnevnim kaplingom, to jest ulaskom u evropski mehanizam, automatski postajemo likvidno unutar-dnevno tržište.

Dodao je i da je zagovornik toga da svi učesnici što pre spremaju za tržišni koncept, trižišno balansiranje i tržišnu utakmicu.

Direktor Direkcije za tržište električne energije EMS Marko Janković složio se da se nalazimo na putu tranzicije i naglasio važnost zakonske i podzakonske regulative, koja se približila evropskoj regulativi, kao i da je kompromis ono što je očekivano.

Iskustva iz Hrvatske

Sa CROPEXOM, nakon povezivanja sa slovenačkim tržištem, u Hrvatskoj su volumeni tržišta narasli dva do tri puta, a nakon povezivanja unutar-dnevnog tržišta tri do četiri puta, rekao je Ante Tojčić, generalni direktor Fractal-a.

– Sam indeks i cenovni signal postali su relevantni, a tržište se tome prilagođava. Mi danas imamo ugovore sa vetroelektranama koje se vežu na Cropex indeks, što do nedavno nije bio slučaj, jer Hrvatska nije verovala u svoju nacionalnu berzu – naveo je Tojčić i dodao da je siguran i da će tržište u Srbiji, kada dođe do povezivanja sa okolnim berzama, napredovati i da će volumeni narasti, kao i da će se nepoverenje i od investitora i od finansijskih instituacija smanjivati.

Situacija na tržištu

Vladimir Đorđević, iz kompanije AXPO objasnio je da dvostrani aukcioni mehanizam gleda kao vrstu konkurencije, nešto što ne mogu da dostignu, bar na početku.

– Nadam se da će potreba za investicijama i potreba za dugoročnim otkupom struje biti mnogo veća nego što je mogućnost države da izađe sa aukcijama na tržište. Sigurno možemo da napravimo rešenja koja će biti dobra i za developere, ali i za banke, da mogu da isprate te investicije – rekao je.

Trgovci srpsko tržište, odnosno Seepex, koriste ko prostor za podešavanje svoje kratkoročne pozicije u regionu, navodi Mladenović:

– To je zbog naših osam granica, zbog dovoljnog kapaciteta EMS-a, i sada su cene na Seepex-u i Hupx-u vrlo bliske, zbog velikog kapaciteta između Srbije i Mađarske, dok fjučers cenaoba tržišta EEX drži na potpuno istom nivou. Sa kaplingom očekujemo da za naredne tri do četiri godine dostignemo mađarski volume, ako ne i više.

Napomenuo je da je tržište sposobno da primi svaki novi injektirani megavat sat, te da je to pre svega važno zbog novih investicija u vetar.

– Ako imate, recimo, novih 3.000 megavata, to vam je ekvivalent od 1.000 megavat sati, to je 365 gigavat sati godišnje. To je nama na nivou ispod 10% ukupnog volumena – pojasnio je Miloš Mladenović.

Balansiranje

Kada je reč o balansiranju, odnosno balanskoj odgovornosti, Marko Janković kaže da se o ovoj temi “podiglo previše buke”, te da je cena balansne energije prediktivna koliko i cena na veleprodajnom tržištu.

– To je sada, recimo 30% do 40% skuplja cena od one koja se postiže na celokupnom prodajnom tržištu – naveo je.

Pre tri, četiri godine, kada bi se radila simulacija za samostalan nastup vetroelektrane na tržištu, troškovi balansiranja bi u Hrvatskoj bili između 8 i 12 EUR po megavat satu proizvedene energije, rekao je Ante Tojčić:

– Tu ne možemo da govorimo o integraciji OIE na tržište sa takvim cenama. Danas je to između 3 i 5 EUR, ali je i dalje preveliko. Zbog toga je veoma važno i uspostavljanje i povezivanje tržišta pružanja pomoćnih usluga, zapravo tržišta balansiranja. To sigurno čeka region i spustiće cene balansiranja.

Vladimir Đorđević je istakao da je važno imati regulativni okvir koji se ne menja, kada je reč o balansiranju, kako se ne bi menjala cena.

Tržišno orijentisani PPI i korporativni PPI

Tržišno orijentisani PPI može biti sa fizičkim otkupom energije ili finansijski.

– Finansijski ugovor je hedžing alat, strategija, da proizvođač unapred može na finansijskom tržištu, kroz kupce, da napravi bilateralni ugovor i da osigura trenutni nivo cene na tržištu – pojašnjava Vladimir Đorđević.

Drugi ugovor proizvođaču omogućava da struju koju je proizveo isporuči na tržište na kom je indeksirao finansijski ugovor.

– Kupac plaća fiksnu cenu, a prodavac “plutajuću”, onu koja je indeksirana na neko tržište. Potom se radi kliring između te dve cene, odnosno ko je kome dužan. Suština je fiksiranje cene struje na određeni period, a Axpo mi mogao da ide i do 10 godina – dodaje Đorđević.

Korporativni PPI podrazumeva prodaju struje industrijskom potrošaču. A za to je potreban razvijeniji biznis zaliha i spremnost potrošača da kupe struju na period od dve, tri, pet ili sedam godina.

– Takvi ugovori su retki i u Evropi, sa ovakvom situacijom na tržištu. Fjučers u Mađarskoj za sledeću godinu je 115 EUR, nikada nije bio toliko vrednovan – navodi Đorđević.

Volumen i profil proizvodnje, rizik balansiranja i rizik cene su najveći rizici za kupce, rekao je Tojčić.

Garancije porekla

Garancije porekla su pokušaj da se krajnji kupac približi proizvođaču električne energije iz OIE, to jest daje se i kupcu na značaju, kada je u pitanju dekarbonizacija.

– U pitanju je elektronski sertifikat, koji kupcu dokazuje da je električna energija koju je potrošio proizvedena iz OIE. Kupljena električna energija sa tim je skuplja, a cene se kreću do 4 evra po megavat satu, u zavisnosti od izvora – naveo je Marko Janković.

U Srbiji EMS izdaje ove garancije kod nas, a jedini u regionu uvoze i izvoze garancije.

Kakve će biti cene?

U EMS-u trenutno postoji gotovo 4.000 megavata zahteva za OIE, pod pretpostavkom da će 2030. svi ući na tržište. Do tog perioda na tržištu Evrope cena će se stabilizovati, ali ne na nivou ispod 70 ili 80 EUR, rekao je Mladenović i dodao da je nova tema koji se pojavljuje “pristupačnost”.

Marko Janković je govorio o trgovnini CO2 po ceni do 55 EUR:

– To znači da 1 EUR porasta po toni znači 1 EUR, to jest 0,8 EUR, po megavat satu proizvedene električne energije iz termaša i 0,5 iz gasa.

Izvor: eKapija