Održana radionica: Rad na OIE projektima – ženski ugao?

U okviru OIE Srbija dana u Novom Sadu, održana je radionica: „Rad na OIE projektima-ženski ugao?“ kao deo projekta „Put do većeg učešća žena u sektoru obnovljivih izvora energije“ koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kanade u Srbiji.

Na radionici su se predstavile menadžerka Udruženja OIE Srbija Danijela Isailović, inženjer u kompaniji New Energy Solutions Nikolina Gengo i advokatica Selma Mujezinović.

Danijela Isailović je predstavila projekat studentkinjama, ali i studentima koji su u značajnom broju ostali kao podrška koleginicama. Govoreći o 17 ciljeva održivog razvoja UN, menadžerka Udruženja je ukazala da su projektom koji sprovodimo uz podršku Ambasade Kanade obuhvaćena dva cilja ( broj 5 i broj 7) – čista i dostupna energija i rodna ravnopravnost.

– Cilj ovog projekta, a generalno i misija Udruženja je da kroz uspešne primere iz prakse pokažemo da su energija i energetika ženskog roda, te da i žene mogu biti direktori, rukovodioci, uspešni inženjeri na vetroparkovima, solarnim elektranama i drugim OIE postrojenjima. Prvi rezultati istraživanja o stavovima građanki o obnovljivim izvorima energije ukazuju da mlade žene nemaju dovoljno znanja i ne vide svoju poslovnu budućnost u OIE, što ukazuje da moramo više ovakvih skupova da organizujemo – rekla je Isailović.

Nikolina Gengo je diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (smer: čiste tehnologije) i tokom master studija zaposlila se kao inženjer u kompaniji New Energy Solutions. Ona je ukazala da se sretala sa predrasudama kada se odlučila da posle srednje Farmaceutske škole upiše muški fakultet. Na poslu ne oseća diskriminaciju, te savetuje koleginice da se obrazuju i poslovnu šansu zatraže u OIE sektoru.

Selma Mujezinović je član jedne potpuno ženske advokatske kancelarije. Ona je studentkinjama i njihovim kolegama ukazala kako rade prozjumeri i šta se dešava u solarnoj industriji Srbije. Ona je poručila da su pravo i tehnika neodvojivi u procesu razvoja i realizacije OIE projekata i da je sinergija znanja vrlo važna, a da su žene te koje mogu biti vrlo važan faktor povezivanja i vođe projekata bez obzira iz koje struke dolaze.