Odgovoran pristup finansiranju: Erste Banka srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2023

Erste Banka je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2023 koja će 14. septembra u Vrdniku okupiti domaću, evropsku i regionalnu zelenu elitu.

Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čine 87 filijala za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih preko 1.300 zaposlenih opslužuje preko 500.000 klijenata.

Fokus Erste Banke je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Banka insistira na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosi stabilnom i zdravom rastu klijenata. Nastavlja sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećava tržišno učešće u ključnim segmentima. Sledeći principe svojih osnivača, Erste Banka pruža podršku klijentima da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata. Da bi pružila najbolju finansijsku podršku svojim klijentima, gradi Banku budućnosti.

Odgovoran pristup finansiranju suštinski je utkan u poslovanje Erste Banke i strateško opredeljenje da doprinosi održivoj budućnosti za klijente, zaposlene i zajednicu. Prepoznavši klimatske promene kao jedan od najvećih globalnih izazova današnjeg društva, Erste Banka je posvećena finansiranju različitih projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka svojom Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da te ciljeve ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu, Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu umanjuje.