Očekuju nas dva nova projekta za montažu vetrogeneratora u Srbiji u 2024. godini

Osnovana 1965. godine, porodična kompanija Prangl započela je svoj posao iznajmljivanjem dizalica i uslugama transporta teških tereta. Danas, kompanija posluje na 16 lokacija u šest evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, i zapošljava oko 700 ljudi.

Prokurist i rukovodilac Prangl Adria regiona Helena Skrbič Sambolec otkriva u razgovoru za portal OIE Srbija da Grupa Prangl poseduje vozni park sa oko 200 dizalica, 2600 radnih platformi i viličara, kao i oko 300 transportnih jedinica (prikolica i vučnih vozila). Prema njenim rečima, mašine su prikladne za različite namene, a za svakog klijenta može se obezbediti individualno rešenje.

Razgovarali smo o projektima na kojima je bila angažovana Prangl Srbija,  izazovima sa kojima su se susretali tokom izgradnje vetroelektrana u našoj zemlji, a saznali smo i da su im već poverena dva nova projekta za montažu vetroagregata u 2024. godini.

Na kojim OIE projektima je Prangl do sada bio angažovan u Srbiji i regionu?

– Ljudi su vekovima koristili energiju vetra – od korišćenja vetra za kretanje napred do obavljanja mehaničkog posla uz pomoć vetrenjača. Sa otkrićem električne energije, rodila se i ideja o korišćenju energije vetra za proizvodnju struje. Danas je jedna stvar postala jasna: Značaj obnovljivih izvora energije za snabdevanje energijom i električnom energijom će nastaviti da raste. Zato smo proaktivno pristupili ovoj temi kako bismo uspešno savladali tehnološke izazove budućnosti.

Prangl Srbija je bila angažovana na nekoliko značajnih projekata obnovljivih izvora energije u Srbiji. Neki od tih projekata uključuju usluge dizalica za montažu vetrogeneratora (25 vetrogeneratora), dok su neki uključivali usluge tokom servisiranja vetrogeneratora.

Koji su najveći izazovi sa kojima ste se susretali tokom izgradnje vetroelektrana u Srbiji?

– Mi se smatramo potpunim pružaocem usluga u oblasti obnovljivih izvora energije. Prangl nudi celokupni spektar usluga, od transporta komponenti do mesta montaže i postavljanja vetrogeneratora. Na tržištu Srbije nudimo usluge sa dizalicama za montažu i servisiranje vetrogeneratora. Oblast transporta teških komponenata je dobro pokrivena lokalnim pružaocima usluga u Srbiji, a Prangl ih može podupreti uslugama transporta ako je potrebno. Izgradnja vetroelektrana nosi specifične izazove, uključujući logističke, tehničke i sigurnosne aspekte. Prangl je uspešno prevazišao ove izazove uz poseban naglasak na sigurnost našeg tima i opreme tokom celog procesa izgradnje.

Nedavno je završena izgradnja VE Krivača, pa Vas molimo da podelite utiske iz realizacije tog projekta.

– VE Krivača je bio prvi projekat zajedničkog poduhvata između društva Nordex i Prangl Srbija u Republici Srbiji. Istovremeno, VE Krivača je jedna od kompleksnijih vetroelektrana zbog zahtevnosti terena i promenljivih klimatskih uslova koji direktno utiču na naš rad. Za uspešnu realizaciju ovog projekta mobilizovali smo dizalice nosivosti od 110 do 600 tona. Izgradnja vetroelektrane Krivača je bila izuzetno zadovoljavajuća. Prangl Srbija je ponosno doprinela uspešnoj realizaciji ovog projekta pružajući visokokvalitetne usluge montaže vetrogeneratora. Ovaj projekat je odličan primer naše sposobnosti da postignemo uspeh u oblasti vetroenergije.

Kakva je saradnja sa kompanijom Nordex, takođe članom OIE Srbija?

– Saradnja sa kompanijom Nordex je izuzetno važna za nas. Nordex je jedan od najvećih proizvođača vetrogeneratora na svetu, a saradnja sa njima je bila izuzetno dobra. Posebno želimo istaći izvanrednu lokalnu ekipu kompanije Nordex, koja je pružila izvanrednu podršku i doprinela uspešnoj realizaciji projekata. Hvala kompaniji Nordex na odličnoj saradnji i posvećenosti našem zajedničkom uspehu.

Imajući u vidu da se pobednici aukcija uveliko spremaju za izgradnju novih vetroelektrana, da li su izvesni novi poslovi za Prangl u Srbiji?

– S obzirom na rastući interes za obnovljive izvore energije u Srbiji, očekujemo da će se pružiti brojne prilike za nove projekte. Prangl je spreman da podrži izgradnju novih vetroelektrana sa našim iskustvom i ekspertizom u postavljanju i održavanju. Već su nam poverena dva nova projekta za montažu vetroagregata u 2024. godini. Nadamo se da će ih biti još više.

Koje sve usluge tokom razvoja, izgradnje i održavanja Prangl može da pruži?

– Rado ćemo vas podržati već u ranoj fazi planiranja sa preliminarnim studijama i proverom izvodljivosti. Što pre uključimo stručnjake za transport i logistiku u planiranje projekta, to će bolje ići tok implementacije na terenu. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, sposobni smo da razvijemo individualni koncept za svaki projekat, pružajući alternativna rešenja i konsultacije u vezi sa celokupnom implementacijom. U procesu proveravamo specifične zahteve pre nego što projekat uopšte započne. Na taj način optimizujemo potencijalnu vrednost i podržavamo vas tako što već u fazi planiranja obezbeđujemo vredne konkurentske prednosti.

Bilo da je reč o planu dizanja tereta ili istraživanju puteva, tačno preliminarno planiranje i priprema za pojedinačne poslove su takođe za nas uobičajene stvari, baš kao i glatka implementacija. Naši iskusni specijalisti za logistiku detaljno proveravaju specifične zahteve za svaki projekat i pružaju optimizovan pristup. Naše planiranje obuhvata inspekcije gradilišta ili ruta. Studije dizanja tereta razmatraju faktore kao što su pritisak na tlo, doseg, izlazni rubovi itd., koji imaju značajan uticaj na tok projekta. Transportne studije detaljno pregledavaju adekvatnost odabrane rute. Naše inženjering odeljenje koristi i sopstveni softver koji smo sami programirali kako bismo simulirali radijuse krivina i procese transporta. Stoga čak i problematični delovi mogu biti analizirani unapred do milimetra.

Koje sve mašine, kamione i drugu opremu posedujete i šta je vaša prednost u odnosu na ostale konkurente?

– Premestiti ljude i teret je naša svakodnevna delatnost. Naše glavne kompetencije uključuju iznajmljivanje mobilnih dizalica i radnih platformi, kao i izvođenje specijalnih transporta i prevoza teških tereta. U ovim oblastima obezbeđujemo prilagođena rešenja kroz širok spektar usluga na jednom mestu. Pronalazimo najbolje rešenje kroz stručnost – u svim aspektima našeg svakodnevnog poslovanja. Kao međunarodna porodična firma, sigurnost, pouzdanost i partnerski odnos su u središtu našeg razmišljanja. Održivost i kvalitet potvrđen stiskom ruke nisu samo marketinški pojmovi, već vodilje našeg delovanja – svakog dana. Ekonomičnost je vaš cilj, usluga je naše rešenje.

Naš cilj je da vas opslužimo najmodernijom opremom. Naše mašine su prikladne za različite namene. Grupa Prangl poseduje vozni park sa oko 200 dizalica, 2600 radnih platformi i viličara, kao i oko 300 transportnih jedinica (prikolica i vučnih vozila). Investicije u novu opremu su kontinuirane i baziraju se na saradnji prodaje, upravljanju voznim parkom, kontrolingu i tehničkom sektoru.

Kakve su vam ambicije za region i Evropu u narednom periodu?

– Mi radimo u korist naših klijenata i partnera od 1965. godine. Godine iskustva, upotreba najmodernije tehnologije, ciljana obuka osoblja i naša visoka stručnost u konsultacijama su nas učinili vodećom specijalističkom kompanijom. Konkretno, naše lične ambicije tokom gotovo 60 godina postojanja kompanije dovele su nas do toga da možemo obezbediti individualno rešenje za svakog klijenta. Od osnivanja firme, razvili smo se u značajnog igrača na evropskom tržištu.

Naša ambicija je da nastavimo da rastemo i proširimo prisutnost u regionu i Evropi. Naša strast prema održivosti i kvalitetu ostaje nepromenjena i radujemo se budućim izazovima i prilikama na ovom tržištu.