Obaveštenje o redovnoj sednici Skupštine Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije

Redovna sednica Skupštine Udruženja OIE Srbija saziva se na inicijativu Upravnog odbora Udruženja i održaće se 21.02.2024. godine sa početkom u 16:00 časova u prostorijama Advokatske kancelarije Petrikić i Partneri AOD CMS, na adresi Krunska 73, Beograd. Za predlog dnevnog reda i druge informacije o predmetnoj sednici Skupštine, zainteresovani pridruženi i počasni članovi mogu kontaktirati Udruženje.