Ministarski savet Energetske zajednice usvojio je ambiciozne energetske i klimatske ciljeve i paket tržišta električne energije do 2030. Godine

Na sastanku u Beču, Ministarski savet Energetske zajednice usvojio je ciljeve za 2030. za smanjenje potrošnje primarne i finalne energije, ubrzanje korišćenja obnovljivih izvora energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine. Ministri su usvojili i novi elektroenergetski paket koji će omogućiti potpunu tržišnu integraciju Ugovornih strana Energetske zajednice u evropsko tržište, po principu reciprociteta, koji će podržati široku integraciju obnovljivih izvora energije i povlačenje uglja. Oni su takođe razgovarali o merama koordinacije za obezbeđivanje snabdevanja energijom i rešavanje uticaja rasta cena.

Evropski komesar Kadri Simson rekao je: „Danas, na ministarskom sastanku Energetske zajednice, napravili smo veliki napredak u unapređenju programa dekarbonizacije. Usvojeni ciljevi stavljaju strane ugovornice na dobar put klimatske neutralnosti. Domaći obnovljivi izvori takođe će doprineti energetskoj bezbednosti u regionu. Važno je da će paket električne energije koji je danas usvojen pomoći da se obnovljivi izvori energije integrišu u energetske sisteme. Kada se pravila implementiraju, članice Energetske zajednice će dobiti pun pristup tržištu električne energije EU.

Ministri su se složili sa nacionalnim ciljevima za obnovljive izvore koji predstavljaju ukupni cilj Energetske zajednice od 31,0% energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije do 2030. Da bi se povećala energetska efikasnost i ušteda energije, složili su se da ograniče količinu potrošnje primarne energije na 129,88 Mtoe (Ekvivalent nafte) i iznos potrošnje finalne energije od 79,06 Mtoe na nivou Energetske zajednice. Takođe su se složili da ograniče ukupne emisije gasova staklene bašte za Energetsku zajednicu na 427,64 miliona metričkih tona ekvivalenta ugljen-dioksida do 2030. godine, što predstavlja smanjenje od 60,9% ispod nivoa iz 1990. godine.

Savet je usvojio i Uredbu (EU) 2018/2066 o praćenju i izveštavanju o emisijama gasova staklene bašte i pratećim pravnim aktima. Uredba će omogućiti ugovornim stranama da imaju tačan i verifikovan pregled ukupnih emisija iz energetskih i drugih instalacija i predstavlja ključni građevinski element za mogući budući mehanizam određivanja cena ugljenika. To je takođe važan prvi korak u obezbeđivanju usklađenosti sa zahtevima predstojećeg mehanizma za prilagođavanje granice ugljenika u EU.

Izvor teksta : Energy Community