Menadžerka OIE Srbija na godišnjem sastanku direktora nacionalnih udruženja WindEurope u Parizu

Menadžerka OIE Srbija Danijela Isailović učestvovala je na godišnjem sastanku direktora nacionalnih udruženja – članica WindEurope, održanom u Parizu. Glavne teme o kojima se razgovaralo tokom skupa bile su: razvoj tržišta i konkurentnost evropskog lanca snabdevanja, dizajn aukcija, ugovori o otkupu električne energije, podrška Evropske investicione banke i javnih banaka, izdavanje dozvola, elektrifikacija i razvoj mreže.

Generalni direktor WindEurope Džajls Dikson sa menadžerkom OIE Srbija Danijelom Isailović

Razgovaralo se i o aktuelnim temama u EU i izborima za Evropski parlament, njihovom uticaju na zelene politike, kao i o tome kako bi trebalo da se reaguje na incidente tj. kriznoj komunikaciji. Na kraju su nacionalna udruženja mogla da podele i iskustva iz prakse i inicijativa koje su pokrenuli u svojim zemljama.

Ovogodišnji domaćin sastanka direktora nacionalnih udruženja, Francuska asocijacija za vetar, organizovala je i krstarenje na reci Seni za učesnike programa, gde su u okupljeni mogli da uživaju u panorami Pariza i da razmenjuju iskustva.