Mapa lokacija OIE elektrana u Srbiji

Promenom člana 67. stava 2. Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, br. 35/23) dodato je da operator prenosnog sistema objavljuje i lokacije elektrana koje su u postupku priključenja. Naime, poznato je da se usled hiperprodukcije zahteva za priključenje došlo do 20 GW zahteva za priključenje na prenosnoj mreži. Ovom malom pomenom se ostvaruje sledeće:

1) pomoć budućim podnosiocima zahteva da se bolje informišu o lokacijama na prenosnoj mreži koje su preopterećene zahtevima;

2) očekuju se realniji zahtevi na osnovu dostupne informacije o lokacijama priključka i olakšati rad operatora prenosnog i distributivnog sistema;

3) lokalne zajednice i građanstvo će imati uvid u planirana priključenja elektrana u njihovoj okolini.

Osim za stručnu i opštu javnost, ovo će biti veoma korisno za studente i istraživače koji rade studije na temu integracije obnovljivih izvora energije, kako kod nas tako i u inostranstvu.

Nenad Jovanović, predstavnik našeg redovnog člana LDK Consultants, napravio je mapu svih elektrana koje su u postupku priključenja na prenosnu mrežu nakon što su objavljene lokacije na sajtu Elektromreža Srbije a.d. Mapa je interaktivna i pruža osnovne infomacije na svaku od lokacija poput: imena, tipa elektrane, kapaciteta (MW), faze postupka priključenja, kao i očekivane godine ulaska u pogon.

Zaključno sa 19. majem 2023. godine najviše elektrana je prijavljeno u Alibunaru (ukupno 6, kapaciteta 654 MW), a zatim u Kladovu (ukupno pet, kapaciteta 1.970 MW). Takođe, mapa sadrži i 4 vetroelektrane koje su već na mreži: Alibunar, Čibuk 1, Košava i Kovačica.

Lokacijama svih elektrana u postupku priključenja možete pristupiti na sledećem linku:

https://lnkd.in/dYGvXDYZ