LDK konsultanti novi redovni član OIE Srbija

Vodeća nezavisna konsultantska kompanija LDK Consultants novi je redovni član udruženja OIE Srbija.

LDK Consultants je kompanija koja pruža konsultantske usluge preduzećima i vladama od 1968. godine. LDK posluje širom sveta i ima kancelarije u Grčkoj, Rumuniji, na Kipru, u Belgiji, Srbiji, Jordanu i Keniji i pruža konsultantske i inženjerske usluge klijentima u preko 110 zemalja. Ključni klijenti LDK u sektoru energetike su Evropska komisija, EIB, EBRD, Svetska banka, UNDP, naftne i gasne kompanije, vodeće multinacionalne industrije i investitori u oblasti OIE.

Od 2017. godine, LDK Consultants pruža podršku Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije u razvoju naprednih alata za strateško planiranje u energetici realizujući dva IPA projekta koja finansira Evropska unija. U okviru projekta koji je u toku biće izrađen Nacionalni energetski i klimatski plan Srbije, koji će postaviti temelj za razvoj OIE u energetskom sektoru u zemlji.

Kao vodeća nezavisna konsultantska kompanija, LDK integriše tehničke, upravljačke i teorijske koncepte kako bi klijentima pružila lako primenjiva i održiva rešenja. LDK nudi čitav niz usluga u svima fazama projektnog ciklusa, uključujući preliminarne investicione analize, procene, dizajn, tehničku podršku, projektni menadžment i evaluaciju.

Energetski sektor LDK Consultants je vodeći akter u energetskom konsaltingu u jugoistočnoj Evropi i realizovao je preko 300 projekata u oblasti energetike širom sveta, pružajući znanje i ekspertizu koji pokrivaju političke, finansijske i tehničke aspekte održive energije. Poslednjih dvadeset godina, sve aktivnosti su usmerene ka održivoj energiji kako u javnoj sferi tako i u privatnom sektoru.