KSEL Advokati novi pridruženi član OIE Srbija

Advokatska kancelarija KSEL Advokati postala je pridruženi član udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije.

Advokatska kancelarija KSEL Advokati, sa sedištem u Beogradu, osnovana je kao Zajednička advokatska kancelarija Mujezinović i Sorajić Baković. Članovi kancelarije imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju pravnih saveta u različitim oblastima, kao što su korporativno i privredno pravo, radno pravo, pravo konkurencije, imovinsko-pravni odnosi, investiciona izgradnja.

Savetovali smo veliki broj domaćih i stranih klijenata, pružajući im kompletnu pravnu podršku u njihovim svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Takođe, zastupamo interese i prava klijenata pred nadležnim sudovima i državnim organima. Pojedinačno smo autori brojnih članaka koji su objavljeni na Lexology platformi, kao i radova koji su objavljivani u domaćim pravnim časopisima i na poslovnim portalima. Više puta, pominjani smo u međunarodnim profesionalnim publikacijama Legal 500, Chambers i IFLR 1000.