Kompanija Green Watt Innovations završila instalaciju solarnog sistema u firmi Menex

Krajem avgusta 2023. firma Green Watt Innovations d.o.o. iz Beograda, redovan član OIE Srbija, završila je instalaciju solarnog sistema u firmi Menex d.o.o. iz sela Lukavac kod Kruševca.

Firma Menex d.o.o. poseduje najsavremeniju i najveću hladnjaču ovakvog tipa na području Rasinskog okruga i  lider je u oblasti trgovine, gajenja i prerade voća. Najveći deo sirovina poreklom je sa sopstvenih plantaža, dok jedan manji deo stiže od proizvođača sa kojima imaju dugoročnu saradnju. Firma poseduje hladnjaču kapaciteta 1500t.

Instalacija solarnog FN sistema kapaciteta 520kWp DC, izvedena je uz podršku IPARD mera 3 investicionog fonda (3.3.1.4. Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora za sopstveno korišćenje), koji je sproveden kao najznačajniji  projekat od četiri IPARD projekta koji su izvođeni u isto vreme.

Na ovaj način su troškovi skladištenja,  prerade i eksploatacije voća značajno smanjeni. Treba uzeti  u obzir da je električna energija najpotrebnija tokom sunčanog dela dana, a upravo električna energija u procesu očuvanja voća i proizvoda od voća igra glavnu ulogu u formiranju cene ka klijentima i krajnjim potrošačima. Posedovanje solarne elektrane korisniku omogućava lakše upravljanje i planiranje zaliha, formiranje konkurentnije cene na tržištu i smanjenje upotrebe fosilnih goriva.

Autor: Marko Vidojević

Foto: Green Watt Innovations d.o.o./Nikola Đorđević

Zvanični veb-sajt kopmanije GreenWatt: https://www.greenwatt.rs/