Kako do veće  integracije obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrežu – rešenje ima naš član Siemens

Redovni član Udruženja OIE Srbija, kompanija Siemens Srbija održala je prezentaciju „Izazovi i rešenja u integraciji obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrežu“ na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U uvodnom govoru, Srdan Srdanović, rukovodilac odeljenja Siemens Smart Infrastructure, prisutne je upoznao sa porastom potražnje za električnom energijom do 2030. godine koja će biti gotovo tri puta veća nego što je danas. Iz tog razloga se pojavila i potreba za proširenjem kapaciteta distributivne mreže, kao i same proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Siemens Smart Infrastructure se uspešno bavi korišćenjem pametnih tehnologija kako bi izašao u susret potrebama energetskog sektora i energetska tranzicija bila što efikasnija.

Vladimir Milanović, član Upravnog odbora Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije, upoznao je zvanice sa radom Udruženja, čiji članovi proizvode 90% zelene energije. Kao glavne probleme za energetsku tranziciju, Milanović je istakao mogućnosti priključenja na prenosnu mrežu, balansiranje sistema kao i samo skladištenje proizvedene električne energije. Milanović se zahvalio kompaniji Siemens koja je nedavno postala član Udruženja OIE Srbija na fanatstičnom aktivizmu i organizovanju radionice sa temom koja je ključna za budućnost OIE biznisa.

Nakon uvodnih obraćanja, tim eksperata iz kompanije Siemens upoznao je prisutne sa kompletnim portfolijom za upravljanje solarnim elektranama, skladištima električne energije kao i mikromrežama baziranim na platformi SICAM A8000.

Franciska Diesiel, Gekart Brackenhammer i Aleksandar Marjanović podelili su svoja iskustva iz već realizovanih projekata koje je kompanija Siemens sprovela u Austriji, Nemačkoj, Vijetnamu i Singapuru koji su samo deo od ukupne mreže od 10 zelenih GW kojima ova kompanija raspolaže.

Član Udruženja OIE Srbija, Nenad Jovanović(Mott MacDonald) postavio je zanimljiva pitanja ekspertima iz kompanije Siemens

U nastavku možete preuzeti prezentaciju i brošuru sa jučerašnjeg događaja