Istraživanje o stavovima građanki o zelenoj energiji

Udruženje OIE Srbija u saradnji sa Centrom za kreiranje politika i strategija sprovodi istraživanje o stavovima građanki, pre svega studentkinja i mladih žena do 30 godina, o obnovljivim izvorima energije.

Istraživanje je deo dugoročnog projekta koji za cilj ima podsticanje inkluzivnosti i veći udeo žena u sektoru obnovljivih izvora energije. Da bismo došli do ostvarenja dugoročnog cilja, prvo moramo saznati šta mlade žene misle o zelenoj energiji i koliko su informisane o energetskoj tranziciji, kao i mogućnostima za razvoj zelene energije u Republici Srbiji.

Upitnik možete pronaći OVDE.

Inače, udruženje OIE Srbija podstiče inkluzivnost i rodnu ravnopravnost kao vrlo važne principe održivog razvoja i veruje da žene imaju potencijal da budu nosioci energetske tranzicije. U okviru udruženja funkcioniše Zelena ženska mreža koja okuplja sve žene koje rade u kompanijama članicama.