Intervju sa članom-icon
Intervju sa članom

Segment ,,Intervju sa članom’’ predstavlja novinu na zvaničnom sajtu Udruženja OIE Srbija nastalu u cilju informisanja javnosti o radu i ostvarenom uspehu kompanija članica Udruženja.
Akcija ,,Intervju sa članom’’ zamišljena je kao način interakcije kompanija članica Udruženja sa građanima zainteresovanim za obnovljive izvore energetike.