International Finance Corporation (IFC) novi pridruženi član OIE Srbija

IFC – Međunarodna finansijska korporacija, je članica Grupe Svetske banke i najveća globalna razvojna institucija usmerena na privatni sektor na tržištima u usponu. Do sada su ostvarili saradnju sa više od 100 zemalja, koristeći sopstveni kapital, stručnost i uticaj sa ciljem da stvore tržišta i prilike u zemljama u razvoju.

U fiskalnoj 2022. godini, investirali su rekordnih 32,8 milijardi dolara u privatne kompanije i finansijske institucije u zemljama u razvoju. IFC koristi snagu privatnog sektora za okončavanje ekstremnog siromaštva i podsticanje zajedničkog napretka u vremenu u kome su ekonomije izložene uticajima složene globalne krize.

IFC ima decenije iskustva u finansiranju, strukturiranju i vođenju složenih energetskih transakcija na tržištima u razvoju, sa više od 50 gigavata proizvodnje energije finansiranih do danas. IFC je vodeći finansijer jeftine obnovljive energije – finansirali smo projekte sa proizvodnim kapacitetom od više od 8 gigavata u hidroelektranama, 4 gigavata u energiji vetra i 5 gigavata u solarnoj energiji. IFC takođe finansira prenos, distribuciju, skladištenje i drugu energetsku infrastrukturu.

Više informacija o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu www.ifc.org