Green Watt Innovations je novi redovni član OIE Srbija

Kompanija Green Watt Innovations je novi redovni član udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije.

Osnovne delatnosti kompanije su:

– projektovanje i izgradnja solarnih elektrana na zemlji i krovu, od malih elektrana za sopstvene potrebe (reda kW) do velikih elektrana (reda MW) za priključenje na mrežu i/ili sopstvenu potrošnju;

– projektovanje i izgradnja vetrogeneratorskih sistema 300W-20kW. Izrada studije izvodljivosti na osnovu postojećih podataka i proračuna ili merenjem brzine vetra na odabranoj lokaciji;

– projektovanje kombinovane elektrane (solar+vetro) za napajanje sistema za zalivanje poljoprivrednih useva. Automatizacija sistema sa praćenjem stanja useva i količine utrošene vode u cilju optimizacije električne energije i vodenih resursa;

– razvoj lakih, kompaktnih i efikasnih mobilnih sistema za snabdevanje električnom energijom udaljenih i sezonskih potrošača;

– projektovanje i izgradnja off-grid izolovanih sistema za napajanje raznih vrsta stambenih objekata koji nisu priključeni na distributivni sistem.

Projekat u Slankamenu

Kad je reč o projektovanju i izgradnji solarnih elektrana, kompanija posluje po principu „ključ u ruke“ što podrazumeva studiju izvodljivosti, tehnički proračun, proračun isplativosti i perioda otplate, aplikacije za subvencije IPARD fonda, izradu projekta i tehničke dokumentacije, dozvole za priključenje, izvođenje radova i priključenje na sistem, monitoring i održavanje.

Kompanija Green Watt Innovations sarađuje sa najprestižnijim svetskim brendovima solarne energije, proizvođačima solarnih panela, invertora i prateće opreme.