Generalni direktor Wind Europe u poseti vetroelektrani Kovačica

Generalni direktor WIND EUROPE posetio je vetroelektranu Kovačica, čiji vlasnik Izraelska kompanija Enlight je jedan od osnivača Udruženja OIE Srbija. Gospodin Dickson rekao je da je impresioniran kvalitetom izgrađenog objekta i upravljanjem operativnom elektranom. On je iskazao zadovoljstvo zbog dobrog odnosa lokalne zajednice i investitora što je potvrdio i Petar Višnjički, zamenik predsednika opštine Kovačica, koji je prisustvovao poseti. OIE Srbija je član WIND EUROPE od jula ove godine.

Generalni direktor WIND EUROPE Giles Dickson i menadžment OIE  Srbija sastao se takođe i sa potpredsednicom Vlade Srbije Zoranom Mihajlović i timom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Na sastanku se razgovaralo o potencijalima energije vetra, budućim institucijama i unapređenju saradnje sa najvećom asocijacijom za energiju vetra čiji je član i Udruženje OIE Srbija.