Generalni direktor SEEPEX govoriće o tržištu električne energije na konferenciji OIE Srbija 2023

Generalni direktor SEEPEX Miloš Mladenović učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u etno kompleksu Vrdnička kula na Fruškoj gori.

Miloš Mladenović je 1995. godine diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Pridružio se EPS-u 1998. godine gde je radio u oblasti sistemskih operacija i prekograničnog tržišta. Nakon osnivanja srpskog operatora sistema transmisije, firme Elektromreža Srbije (EMS), od 2005. godine ima značajnu ulogu u liberalizaciji srpskog tržišta električne energije, učestvujući kao tehnički stručnjak, rukovodilac zadataka i projekt menadžer u nekoliko lokalnih i međunarodnih projekata u oblasti primene pravnog, regulatornog i tehničkog okvira za osnivanje i dalji razvoj srpskog tržišta električne energije.

U 2008. godini, postaje asistent generalnog direktora za sistemske i tržišne operacije u EMS i preuzima odgovornost za poslove sistemske operacije (uključujući planiranje sistema transmisije i uključivanje izvora obnovljive energije) i razvoja tržišta električne energije, kao i administrativne zadatke. Dve godine kasnije postaje izvršni direktor za sistemske i tržišne operacije u EMS sa izvršnom upravljačkom ulogom u svim pitanjima sistemskih i tržišnih operacija, uključujući povezivanje obnovljivih izvora energija na mrežu transmisije i vezu između transmisije i distribucije.

Od 2012. godine, radio je kao direktor međunarodnih i pravnih poslova. U isto vreme bio je član borda ENTSO-E (Evropske mreže operatora sistema transmisije za električnu energiju) i predsedavajući regionalne grupe ENTSO-E za jugoistočnu Evropu. Sa obimnim regionalnim i evropskim iskustvom, postaje jedan od ključnih igrača u procesu integracije tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i implementaciji modela EU  u regionu jugoistočne Evrope.

Od jula 2015. godine, radi kao generalni direktor kompanije SEEPEX, JSC, formirane na bazi partnerstva između EMS i EPEX SPOT-a. Takođe je član Grupe eksperata za obnovljivu energiju (GERE) ustanovljene pod okriljem Uprave za održivu energiju Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE). U isto vreme je nezavisni stručnjak za tržište električne energije i sistemske operacije u nekoliko projekata širom sveta.