Generalna direktorka EMS biće jedan od glavnih govornika na konferenciji OIE Srbija 2022

Generalna direktorka Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd, Jelena Matejić biće jedan od glavnih govornika na konferenciji OIE Srbija 2022 koja se održava 15. septembra u hotelu Metropol u Beogradu.

Jelena Matejić je generalna direktorka Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd, sa stručnim zvanjem master menadžer u oblasti menadžmenta u javnom sektoru, odnosno zvanjem diplomiranog ekonomiste.

Matejićeva, sa svojim timom, od 2016. godine uspešno upravlja nacionalnim operatorom prenosnog sistema u Republici Srbiji (EMS AD).

Tokom ovog perioda EMS AD je dodatno proširio udeo u crnogorskom operatoru prenosnog sistema (CGES), postao član AIB Hub, evropske platforme za razmenu garancija porekla i sertifikovan je prema Trećem energetskom paketu. U poslednjih šest godina u EMS AD uveden je Aset mendžment kao i organizacioni projektni menadžment, zatim razvijen i unapređen projekat finansijskog upravljanja i kontrole i projekat upravljanja rizicima. Daljinsko upravljanje uvedeno je u velikom broju trafostanica, a u navedenom periodu završene su čak dve deonice Transbalkanskog koridora za prenos električne energije (Pančevo-rumunska granica i Kragujevac-Kraljevo), izgrađena je kompletno nova trafostanica Bistrica i potpuno rekonstruisane trafostanice: Kruševac 1, Srbobran, Smederevo 3, Obrenovac, Pančevo 2, Bor 2. Urađeni su podzemni energetski kablovi u Beogradu (obezbeđeno napajanje Beograda na vodi), zatim u Novom Sadu (prvi podzemni 110 kV kablovi na teritoriji Vojvodine), kao i u Kruševcu (prvi 110 kV kablovi van Beograda). Kompletno su završena i puštena u rad priključna razvodna postrojenja i priključni dalekovodi za četiri vetroelektrane Čibuk 1, Kovačica, Alibunar i Košava. Ukupno je za prethodnih šest godina izgrađeno 520 kilometara visokonaponskih vodova. Snaga transformacije u Srbiji, u odnosu na 2013, podignuta je za 17 odsto, a očekuje se da do 2030. uvećanje iznosi 40 posto.

Matejićeva je predsednik Saveta akcionarskog fonda Republike Srbije, predsednik skupštine Regionalnog centra za koordinaciju bezbednosti (SCC), član Borda direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i član Saveta poslodavaca Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Na WIFI Institutu (Austrijska agencija za razvoj) stekla je zvanje menadžera projekta, a poseduje sertifikate sa više seminara, kurseva i treninga na teme biznis plana, veština rukovođenja, projektnog upravljanja, izrada studija izvodljivosti i slično. Završila je srednju muzičku školu – klavir, a poseduje i letačku dozvolu.

Jelena Matejić je rođena 1973. godine u Smederevu, udata je i majka jednog deteta.