Energoprojekt ENTEL je novi redovni član OIE Srbija

Svojih 70 godina uspešnog poslovanja Energoprojekt ENTEL prvenstveno duguje dugoročnom opredeljenju kompanije da ostvaruje konstantan rast i razvoj, pravovremeno sagledava najnovija tehnološka dostignuća u sektorima u kojima pruža svoje usluge, kao i da predlaže njihovu primenu u projektnim rešenjima ili u okviru konsultantskih usluga koje pruža na kapitalnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Prepoznajući ulogu i značaj obnovljivih izvora energije na globalnom energetskom tržištu, ENTEL već duži niz godina aktivno gradi svoj portfolio u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Svesni uloge obnovljivih izvora u očuvanju nacionalnih prirodnih bogatstava, zaštiti zdravlja stanovništva, kao i ublažavanja nepovoljnih efekata tradicionalnih energetskih aktivnosti na problem globalnog zagrevanja, ENTEL aktivno učestvuje u promociji planskog iskorišćenja raspoloživih obnovljivih resursa i to na način koji će obezbediti zadovoljenje energetskih potreba društva, ali bez narušavanja stabilnosti elektroenergetskog sistema.

ENTEL je učestvovao u projektovanju i izgradnji velike većine vetorparkova koji su izgrađeni ili se trenutno grade u Srbiji, preuzimajući ulogu projektanta tehničke i projektne dokumentacije: počevši od inicijalnih studija, idejnih rešenja, projekata za građevinske dozvole, pa sve do projekta za izvođenje. Potrebno je pomenuti da su pionirski koraci u ovoj oblasti učinjeni angažovanjem na izradi projektne dokumentacije za VE “Čibuk 1” koja do danas ostaje najvеća izgrađena vetroelektrana na Zapadnom Balkanu. Pored projektantskih, pružane su i konsultantantske usluge na izradi tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, za postupak nabavke, ugovaranja i konsultantskog nadzora, ali i usluge ishodovanja svih potrebnih saglasnosti i dozvola koje investitorima u velikoj meri olakšavaju put od ideje do realizacije u relativno složenim zakonodavnim procedurama koje su na snazi u Republici Srbiji.

Kao kompanija koja svojim pimerom pokazuje kako se treba odnositi prema obnovljivim izvorima energije, ENTEL je sopstvenim resursima planirao, projektovao i izveo solarnu elektranu snage 120 kV na krovu svoje poslovne zgrade u Beogradu. Pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti u skladu sa složenim administrativnima procedurama uspešno je okončano u januaru 2013. godine, kada je solarna elektrana počela da isporučuje električnu energiju u prenosnu mrežu. Izgradnjom solarne fotonaponske elektrane na krovu poslovne zgrade u Beogradu, ENTEL je postao jedan od prvih nezavisnih proizvođača električne energije u Srbiji.

Ekspertiza u oblasti OIE stečena u Srbiji, uspešno je preneta i dodatno razvijena na zahtevnom tržištu Bliskog istoka. ENTEL je, između ostalog,  angažovan na projektu izgradnje prve solarne elektrane snage 800 MW u Kataru, dok u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pruža konsultantske usluge za priključenje solarne elektrane snage 1.2 GW na prenosni sistem Abu Dabija.

Sa početkom intenzivnijih aktivnosti na izgradnji solarnih kapaciteta u Srbiji, ENTEL sa različitim investitorima radi na razradi ideja i izradi studija za nekoliko solarnih elektrana u Srbiji, kako onih postavljenih na krovovima objekata, ukupne snage do 2 MW, tako i solarnih elektrana postavljenih na zemlji, ukupne snage do 80 MW.

Ne treba zaboraviti da je ENTEL aktivni učesnik na projektu izgradnje prve spalionice komunalnog otpada u Srbiji. Ponosni smo na činjenicu da smo jedan od važnih članova tima uključenih u realizaciju ovog kapitalnog projekta, na kom smo angažovani na izradi projektne dokumentacije i pribavljanju svih neophodnih dozvola i saglasnosti na putu do dobijanja upotrebne dozvole postrojenja. Postrojenje za iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa biće locirano na deponiji Vinča, u neposrednoj blizini grada Beograda. Postrojenje u kom će se sagorevati 340,000 tona komunalnog otpada godišnje doprineće rešavanju jednog od najvećih ekoloških problema sa kojima se decenijama suočava srpska prestonica, istovremeno generišući ne samo električnu, već i toplotnu energiju koja će se koristiti za potrebe sistema daljinskog grejanja Beograda.

Pored intenzivnog angažovanja na projektima iskorišćenja OIE, ENTEL ostaje posvećen i projektima primene savremenih sistema za efikasno i ekološki prihvatljivo angažovanje tradicionalnih energetskih postrojenja zasnovanih na korišćenju fosilnih goriva, a sve u cilju obezbeđivanja pouzdanog, ekološkog, ali i ekonomski prihvatljivog snabdevanja stanovništva električnom energijom.