Ekspert za zaštitu životne sredine Tony Iles panelista na konferenciji OIE Srbija 2022

Jedan od najvećih evropskih i svetskih eksperata za zaštitu životne sredine Tony Iles biće panelista na konferenciji OIE Srbija 2022 na panelu posvećenom zaštiti životne sredine.

Tony Iles poseduje preko 30 godina iskustva bavljenja procenom uticaja projekata na životnu sredinu kao i upravljanja rizicima. Njegova specijalnost je izrada multidisciplinarnih dokumenata kao što je procena uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu, kao i kontrola dokumentacije u postupcima ustupanja, odnosno preuzimanja projekata ili privrednih društava.

Poseduje specifične sposobnosti izrade procene uticaja projekata koje koriste obnovljive izvore energije u skladu sa Ekvatorijalnim principima, IFC uputstvima i EBRD politikom zaštite životne sredine i uticaja na lokalne zajednice. Bavi se na praktičnom nivou izradom studija o proceni uticaja duže od 25 godina, a u Srbiji posluje od 2009. godine. Za to vreme pružao je usluge savetovanja investitora u oblasti procene i smanjenja rizika od uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu, kao i usaglašavanja sa pravilima finansijskih institucija, odnosno kreditora, u toku izgradnje, a sada i operacije, vetroparkova Kovačica, Čibuk 1, Alibunar i Malibunar. Zajedno sa svojim timom trenutno radi na izradi studija o proceni uticaja za vetroparkove Pupin, Čibuk 2, Plandište, Crni Vrh i Bela Anta 1.

Takođe, pruža stratešku podršku i savetovanje oko pitanja uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu za kompaniju Masdar i preuzeo je vodeću ulogu u pregovorima investitora sa kreditorima, na projektima solarne elektrane Nur Navoi instalisane snage 100MW i vetroparka Zarafšan snage 500MW u Uzbekistanu.

Nakon svog povlačenja iz kompanije Atkins 2016. godine osniva svoju kompaniju Pepper Advisory, radi pružanja podrške starim klijentima i dugogodišnjim saradnicima u oblasti zaštite životne sredine kao i u bankarskom sektoru.