Ekspert PZZP panelista na konferenciji OIE Srbija 2022

Ornitolog i načelnik odeljenja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Nikola Stojnić panelista je na konferenciji OIE SRBIJA 2022 koja se održava 15. septembra u Beogradu. Panel je posvećen razvoju, izgradnji i operativnom radu OIE projekata iz ugla eksperata za zaštitu životne sredine.

Nikola Stojnić radi u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode od 2003. godine. Zadužen je za izdavanje uslova zaštite prirode za radove i aktivnosti koji mogu biti od uticaja na zaštićenu ornitofaunu, gde spadaju i uslovi zaštite prirode za izgradnju vetroparkova. Član je tehničkih komisija za ocenu studija o proceni uticaja na životnu sredinu velikog broja vetroparkova u Vojvodini (Kovačica, Pupin, Bašaid, Bela Anta) i Srbiji (Kostolac, Crni vrh).

Rukovodio je međunarodnim projektima PANNONEAGLE i PANNOSTEPPES, kao i projektom izrade Regionalnih smernica za procenu i evaluaciju usluga ekosistema u procesima uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima na zapadnom Balkanu.

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju. Na istom fakultetu, 2009. godine stekao je zvanje magistra bioloških nauka.