EIB je novi član Udruženja OIE Srbija

Evropska investiciona banka postala je novi pridruženi član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije. Učlanjenjem EIB-a, Udruženje OIE SRBIJA je jedino strukovno udruženje i biznis asocijacija koje među svojim članstvom ima tri najveće međunarodne finansijske institucije – EBRD, IFC grupaciju Svetske banke i EIB. Ukupno, Udruženje ima 40 članova: 23 redovna i 17 pridruženih.

Evropska investiciona banka igra ključnu ulogu u podršci zelene transformacije finansirajući širok spektar održivih projekata. Putem posebnog segmenta za aktivnosti van EU – EIB Global, banka nudi kredite i finansijska rešenja privatnom sektoru i preduzećima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu za čiste energetske i ekološki održive projekte. Ovi projekti uključuju izgradnju novih OIE elektrana, unapređenje energetske efikasnosti, nadogradnju energetske infrastrukture i druge projekte. Banka priprema niz investicija u čistu energiju u regionu kako bi olakšala zelenu tranziciju i obezbedila veću energetsku sigurnost.

Evropska investiciona banka je trostruko uvećala svoje učešće u program Jaspers kako bi podržala region u pripremi i implementaciji održivih projekata i strategija. Banka je takođe povećala svoju pomoć u okviru pristupa „Pravedna tranzicija“ za zemlje van EU kako bi pomogla regionima sa visokom upotrebom uglja da pređu na čistu energiju uz osiguranje pozitivnih socio-ekonomskih rezultata.

Na globalnom nivou, klimatska obaveza EIB-a uključuje veliki podsticaj podršci projekata prilagođavanja i finansiranju čiste energije sa tehnološkom inovacijom.  Od početka 2000-ih, EIB je ključna podrška izgradnji vetroelektrana na moru. U 2023. godini, investicije banke uključivale su više od 21 milijarde evra za projekte čiste energije širom sveta.

EIB podržava Plan REPowerEU sa dodatnih 45 milijardi evra kredita i kapitalnih ulaganja do 2027. godine. Dodatna sredstva će biti usmerena na zelenu energiju, energetsku efikasnost, tehnologije bez emisija, sirovine, razvoj mreže i razvoj ljudskih resursa.