E3 International je novi redovni član OIE Srbija

E3 International (E3I) je američka kompanija  sa sedištem u gradu Bethesda američkoj državi Maryland, a sa registrovanim predstavništvom i kancelarijom u Beogradu. E3I ima preko 15 godina iskustva u uspešnom razvoju održivih strategija za promociju energetske sigurnosti i primeni visokouticajnih održivih energetskih rešenja koja služe kao najbolje prakse za promovisanje tržišne transformacije. E3I je fokusiran na:

  • Razvijanje povoljnog okruženja za podršku reformama elektroenergetskog sektora, uključujući uvođenje obnovljivih ozvora energije;
  • Integraciji varijabilnih obnovljivih izvora energije;
  • Poboljšanje energetske efiksanosti u industrijskom, komercijalnom, javnom i stambenom sektoru;
  • Razvoj, implementacija i praćenje/evaluacija projekata energetske efiksanosti i pilot projekata;
  • Razvoj inicijativa za adaptaciju na klimatske promene.

E3I je u saradnji sa različitim međunarodnim finansijskim institucijama (Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Austrijska razvojna agencija – ADA, Svetska banka, Millenium Challenge Corporation, etc.) pomogao realizaciju preko 500 projekata na globalnom nivou u vrednosti od preko milijardu dolara, uključujući projekte u zemljama članicama EU, zemljama u tranziciji u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, kao i u karipskim zemljama, zemljama Bliskog istoka, severne i supsaharske Afrike i centralne Azije. 

Ovo uključuje i opsežan portfolio projekata iz oblasti održive energije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu:

  • E3I je od 2009. do 2021. godine bio implementacioni partner EBRD-eve Kreditne linije za održivu energije za Zapadni Balkan (WeBSEFF) www.webseff.com , fokusiranoj na razvoj projekata energetske efikasnosti i obnovljive energije za ulaganja u komercijalni, industrijski, poljoprivredni i opštinski sektor širom regiona, u ukupnoj vrednosti od preko 200 miliona evra.
  • E3I je i koimplementacioni partner na prvim USAID-ovim projektima na polju energetike u Srbiji (2018 – danas), projekti su fokusirani na pronalaženje održivih energetskih rešenja u oblasti daljiskog grejanja, kao i u sektoru zgradarstva sa akcentom na rezidencijalni sektor.
  • U saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) E3I implementira prvu fazu regionalnog projekta fokusiranog na uspostavu i promociju energetskih zasada kao bitne komponente u energetskoj stabilnosti zemalja Zapadnog Balkana – SLLEI projekat          ( www.sustainablebalkans.org ).

www.eeeinternational.com