Direktor kompanije Fractal panelista na konferenciji OIE Srbija 2022

Generalni direktor kompanije Fractal Ante Tojčić biće panelista na konferenciji OIE Srbija 2022 koja se održava 15. septembra 2022. godine u hotelu Metropol u Beogradu.

Ante Tojčić u kompaniji Fractal radi više od 11 godina, od svojih studentskih dana. Nakon sticanja diplome mastera elektrotehnike na Univerzitetu u Splitu, počeo je da radi kao konsultant sa fokusom na obezbeđivanje podrške tokom razvoja projekata, tehničku analizu, tehnološke-ekonomske studije i obezbeđenje konsultantskih i upravljačkih usluga u procesu tendera i ugovora za projekte u oblasti solarne i vetroenergije. Generalni direktor Fractala postaje 2017. godine.

Fractal d.o.o. iz Splita, Hrvatska, vodeća je regionalna inženjerska i konsultantska kompanija u sektoru obnovljivih izvora energije. Kompanija je osnovana 1994. godine sa ciljem razvoja specijalizovanog softvera za sisteme napajanja. Danas, glavne oblasti ekspertize su inženjerske i konsultantske usluge tokom razvoja, izgradnje i operativne faze projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, prvenstveno projekata vetroparkova i solarnih elektrana.

Tokom protekle decenije, Fractal širi svoje poslovanje, pa danas ima više od 30 zaposlenih. Istovremeno, posluje i van Hrvatske, pružajući usluge u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Izraelu, Gruziji, Mađarskoj, Španiji, Švedskoj, kao i na drugim tržištima.