Član OIE Srbija najveći registrovani prozjumer u Srbiji

Član OIE Srbija, kompanija „Eko Step Pellet“, upisana je u registar prozjumera i sa solarnom elektranom kapaciteta približno 1MW zvanično je postala najveći „kupac – proizvođač“ električne energije u Srbiji.

Kompanija „Eko Step Pellet“ je priključena na sistem Elektrodistribucije Srbije 20. juna, instalisana snaga solarne elektrane je 999,5 kW, dok je odobrena snaga priključka 1300 kW.

Do sada je u Registar kupaca-proizvođača upisano 72 fizička i 8 pravnih lica. Ukupna instalisana snaga je 2.218 kW. Ukupna instalisana snaga solarnih elektrana domaćinstava je 606,415 kW, dok je ukupna instalisana snaga objekata pravnih lica 1611,88 kW. U Registru kupaca-proizvođača još nema nijedne stambene zajednice.

Kompanija „Eko Step Pellet“ koja godišnje proizvodi 34.000 tona 100% bukovog peleta, postala je prva srpska fabrika, koja je napravila solarnu elektranu po novom zakonu, sa svim dozvolama, uslovima i zaključila ugovor o potpunom snabdevanju sa neto obračunom kao „kupac – proizvođač“ sa snabdevačem JP „Elektrodistribucija Srbije“- EPS Snabdevanje.

Izgrađena solarna elektrana prema projektovanim uslovima i softverskoj pretpostavci bi trebalo da proizvede godišnje oko 1.300.000 kWh. Kako je dosadašnja potrošnja fabrike bila oko 5.900.000kWh, može se zaključiti da će ušteda biti oko 22% na godišnjem nivou. Svakako je značajnije što će kompanija kao društveno odgovorna učestvovati u smanjenju emisije štetnih gasova (CO2) za 1.100 tona godišnje.