Čistija energetska rešenja za region: Interenergo bronzani sponzor OIE Srbija 2024

Međunarodna energetska grupa Interenergo, koja igra ključnu ulogu u prelasku regiona ka čistijim energetskim rešenjima, bronzani je sponzor konferencije OIE Srbija 2024 koja će 23. i 24. septembra u Vrdniku okupiti sve oni koji tragaju za čistim energetskim rešenjima.

Interenergo je međunarodna energetska grupa, koja je deo austrijske grupe Kelag i ima glavno sedište u Ljubljani. Uprkos tome da je relativno mlada kompanija, igra ključnu ulogu u prelasku regiona ka čistijim energetskim rešenjima. Osnovne delatnosti kompanije su trgovanje električnom energijom, ugovori za električnu energiju (PPA), investicije u obnovljive izvore energije (OIE) i energetske usluge. Cilj poslovanja je razvoj projekata i rešenja, koji stvaraju vrednost za partnere i tržište. Kompanija je neprestano u pokretu, prati dešavanja na tržištu, na njih se brzo odaziva i prepoznate trendove u skladu sa tim uključuje u poslovni model. Važna pokretačka snaga preduzeća su zaposleni, koji imaju odgovarajuće znanje, visoke kompetencije i teže ka postizanju izvrsnosti u svom radu. U svemu što rade uvek uzimaju u obzir odgovornost prema životnoj sredini, koja je u fokusu održivog usmerenja grupe.

Osnove rada kompanije su čvrste. Od 2009. godine su deo austrijske grupe Kelag, koja je 2023. godine proslavila 100 godina svog postojanja. Dugogodišnja tradicija, stabilnost i stručnost, kao i više od 1400 MW ukupne instalirane snage proizvodnih jedinica, svrstava Kelag grupu u vodeća energetska preduzeća na području OIE u Evropi. Vlasnička grupa svojim znanjem i iskustvom obezbeđuje mogućnost dugoročnog planiranja i razvoja delatnosti. Kelag u Interenergu prepoznaje samostalan centar za kompetencije, koji inovativnim pristupima razvija nove mogućnosti i poslovne modele rada u celoj grupi.