Budućnost će se temeljiti na obnovljivim izvorima ili je neće biti

Učesnik prve panel diskusije na konferenciji OIE Srbija koja se održava 15. septembra 2021. godine u hotelu Metropol je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice. Gospodin Kopač će sa ostalim učesnicima razgovarati o energetskoj tranziciji u Srbiji i regionu, kao i tome šta je potrebno da bi se dostigla ugljenična neutralnost.

– Budućnost će se temeljiti na obnovljivim izvorima ili je neće biti. Za mnoge razvijenije zemlje tu nema nikakve dileme, ali na Zapadnom Balkanu, gde je ugalj još uvek iluzorno jeftin zbog nedostatka cene na emisije ugljen dioksida o tome još treba pričati – poručuje gospodin Kopač pre dolaska na konferenciju OIE Srbija.

Janez Kopač je na čelu Sekretarijata Energetske zajednice od 2012. godine. Njegova misija je da proširi unutrašnje tržište energije EU na Jugoistočnu Evropu i šire, na bazi pravno obavezujućeg okvira. Pre ove pozicije, skoro četiri godine radio je kao generalni direktor za energiju u Ministarstvu ekonomije Slovenije. Bio je na poziciji slovenačkog ministra finansija 1992. godine i ministra zaštite životne sredine (2000-2004).

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani završio je master studije, dok je doktorske studije završio na Fakultetu društvenih nauka. Njegova doktorska teza sadržala je komparativnu analizu međunarodne energetske politike EU, SAD, Rusije i Kine.