Bojović Drašković Popović & Partners (BD2P) novi pridruženi član OIE Srbija

Advokatska kancelarija BD2P je novi pridruženi član Udruženja Obnovljivi izvori energije Srbije.

Bojović Drašković Popović & Partners (BD2P) je advokatska kancelarija koja pruža usluge u oblasti privrednog prava i savetuje klijente u Srbiji i u Crnoj Gori, osnovana u januaru 2013. godine.

Partneri BD2P su obrazovani u Srbiji i inostranstvu i kvalifikovani su da pruže stručno savetovanje u najsloženijim transakcijama.

BD2P zadovoljava potrebe stranih i domaćih klijenata u svim komercijalno relevantnim oblastima prava, uključujući generalno korporativno savetovanje, finansijsko savetovanje, komercijalne sporazume, rešavanje sporova, pitanja konkurencije, zaštitu podataka, radno pravo, poresko pravo, tržište kapitala, javno-privatna partnerstva, nekretnine i intelektualnu svojinu.