ACB pomaže investitorima u oblasti OIE i podržava konferenciju OIE Srbija 2023 kao bronzani sponzor

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB je bronzani sponzor konferencije OIE Srbija 2023 koja se održava 14. septembra u Vrdniku.

Kao jedina firma na tržištu osiguranja koja je član Udruženja OIE Srbija – Društvo za posredovanje u osiguranju ACB već duže vreme aktivno učestvuje u velikom broju projekata, pružajući stručne savete i pomoć postojećim članovima i zainteresovanim investitorima u oblasti obnovljivih izvora energije.

  • Specijalizovani za sve segmente osiguranja u OIE i pokrića sa najboljim uslovima i cenama
  • Realizovali kompleksne projekte u OIE sa oko 400 MW ukupne instalisane snage
  • Uspešno sproveli odštetne zahteve u ukupnom iznosu od oko 6 miliona EUR

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB doo je ekskluzivni korespodent Aon Korporacije u Srbiji. Od početka poslovanja je na samom vrhu među brokerima u osiguranju, a od kada su projekti OIE u našoj zemlji aktuelni, garantuje najbolji servis i proizvode, realizaciju odštetnih zahteva, cene i osiguravajuće pokriće na tržištu osiguranja. Tokom 21 godine poslovanja, firma je izgradila širok portfelj klijenata u svim vrstama industrije sa preko 650 kompanija, a kod osiguravača posebno mesto velikog kupca, zbog čega može da obezbedi najbolje cene i uslove za svoje klijente.

Zajedno sa kolegama iz Aon korporacije, ACB doo bio je angažovan na projektima iz različitih domena obnovljive energije –  od postrojenja za prečišćavanje vode, gasovoda, biomase, solarne energije, do projekata upravljanja otpadom i konačno – vetroparkova, ukupne instalisane snage od 400MW. Takođe, posredovanjem, kompanija je pomogla struktuiranju i plasiranju rizika velikom broju klijenata u projektima malih solarnih elektrana za sopstvenu proizvodnju i potrošnju.

ACB doo je specijalizovan za sve segmente procesa ugovaranja osiguranja za projekte obnovljive energije – od procene rizika ili mogućih opasnosti koje mogu opteretiti projekat, preko pronalaženja optimalnog pokrića koje će zaštiti interes klijenata i ispuniti zahteve kreditora, pružanja kvalitetne usluge i saveta u slučaju štetnih događaja, do najpovoljnijih premija na tržištu osiguranja kroz veliku kupovnu moć kod osiguravača. U prethodnom periodu kompanija je uspela, zajedno sa kolegama iz Aon-a, da klijentima uspešno asistira u svim odštetnim zahtevima, iskustveno izazovnim nadoknadama iz rizika prekida rada, ali i materijalnim štetama, i obezbedi isplatu nadoknada u iznosu od preko 6 miliona EUR.

ACB doo svoja znanja neprekidno usavršava, razmenjujući iskustva sa kolegama iz Aon-a, kao i aktivnim učešćem na poslovnim sastancima, skupovima i konferencijama kao što je predstojeća u organizaciji Udruženja OIE Srbija.