ACB je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2024: Osiguranje za 650 kompanija

Prvi broker osiguranja koji je član Udruženja OIE Srbija, društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. srebrni je sponzor konferencije OIE Srbija 2024 koja se održava 23. i 24. septembra u Vrdniku.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB  d.o.o. kao dugogodišnji renomirani partner OIE na tržištu osiguranja i član Udruženja OIE Srbija – aktivno učestvuje u velikom broju projekata, pružajući stručne savete i pomoć postojećim članovima i zainteresovanim investitorima u oblasti obnovljivih izvora energije.

  • ACB d.o.o. je specijalizovan za sve segmente osiguranja potrebne u OIE za obezbeđenje pokrića sa najboljim uslovima i cenama (premijama osiguranja).
  • Realizovali su kompleksne projekte u sektoru OIE sa preko 500 MW ukupne instalisane snage, generisane (posredstvom) više od 170 vetrogeneratora.
  • Uz stručnu pomoć kompanije i asistiranje u svim fazama realizacije odštetnih zahteva, klijentima je isplaćeno više od 6 miliona EUR na ime naknade.

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB d.o.o. je ekskluzivni korespodent Aon Korporacije u Srbiji. Od početka poslovanja, kompanija je na samom vrhu među brokerima u osiguranju, a od kada su projekti OIE u našoj zemlji aktuelni, garantuju najkvalitetniji servis i proizvode, cene i osiguravajuće pokriće na tržištu osiguranja, kao i uspešnu realizaciju odštetnih zahteva. Tokom 22 godine poslovanja izgradili su širok portfolio klijenata u svim vrstama industrije, sa trenutno preko 650 kompanija, a kod osiguravača zauzimaju posebno mesto velikog kupca, zbog čega mogu da obezbede najbolje cene i uslove za klijente. ACB je prvi broker osiguranja koji je uključen u Udruženje OIE Srbija.

Zajedno sa kolegama iz Aon korporacije, ACB d.o.o. bio je angažovan na projektima iz različitih domena obnovljive energije – od postrojenja za prečišćavanje vode, gasovoda, biomase, solarne energije, do projekata upravljanja otpadom i konačno – vetroparkova, ukupne instalisane snage od preko 500 MW. Takođe, posredovanjem u osiguranju, kompanija je pomogla struktuiranju i plasiranju rizika velikom broju klijenata u projektima malih solarnih elektrana za sopstvenu proizvodnju i potrošnju.

ACB d.o.o. je specijalizovan za sve segmente procesa ugovaranja osiguranja za projekte obnovljive energije – od procene rizika ili mogućih opasnosti koje mogu ugroziti projekat, preko pronalaženja optimalnog pokrića koje će zaštiti interes klijenata i ispuniti zahteve kreditora, te pružanja kvalitetne usluge i saveta u slučaju štetnih događaja, do najpovoljnijih premija na tržištu osiguranja kroz veliku kupovnu moć kod osiguravača.

U prethodnom periodu uspeli su, zajedno sa kolegama iz Aon-a, da klijentima uspešno asistiraju u svim odštetnim zahtevima, iskustveno izazovnim predmetima na osnovu potraživanja klijenata usled ostvarenja rizika prekida rada, ali i materijalnim štetama, kao i da obezbede isplatu nadoknada u iznosu od preko šest miliona evra.

ACB d.o.o. nastavlja da se usavršava kroz razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz Aon-a, aktivnim učešćem na poslovnim skupovima i konferencijama, te su posebno ponosni što će biti deo predstojeće konferencije Udruženja OIE Srbija gde će imati priliku da podele svoje ekspertize i doprinesu daljem razvoju oblasti OIE u našoj zemlji.