Savetnik za energetiku predsednika Vlade Severne Makedonije na konferenciji OIE Srbija 2021

Savetnik za energetiku predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Viktor Andonov učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2021 koja će se održati u hotelu Metropol Palace u Beogradu 15. septembra 2021. godine. On će sa ostalim panelistima razgovarati o energetskoj tranziciji u Srbiji i regionu, kao i novim propisima i kapacitetima koji vode do ugljenične neutralnosti.

Gospodin Andonov ima više od 15 godina iskustva u energetskom sektoru Severne Makedonije, od čega 10 godina u energetskom sektoru Ministarstva ekonomije, na različitim poslovima poput investicija u energetske projekte u zemlji, strateškom energetskom planiranju, energetskoj statistici i bilansima. Tokom rada u Ministarstvu ekonomije aktivno je učestvovao u različitim radnim grupama u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču.

Bio je specijalni savetnik za energetiku bivšim zamenicima premijera zaduženim za ekonomiju – dr Kochu Angjushevu i Mili Carovskoj u periodu 2018-2020. Tokom ovog perioda, bio je direktno uključen u prve dve transparentne procedure davanja premijum tarifa za izgradnju fotonaponske elektrane u zemlji i proceduru za izgradnju fotonaponskih elektrana koje će zameniti termoelektranu zasnovanu na uglju Oslomej. Bio je projekt koordinator procesa za pripremu prve Strategije energetskog razvoja u regiji, zasnovanoj na pet stubova Energetske unije EU.

Tokom implementacije projekta planiranja regionalne energetske tražnje, finansiranom od strane USAID, bio je jedan od nekolicine ljudi koji je radio na MARKAL modelu za strateško energetsko planiranje kao deo Grupe za strateško planiranje koju je predvodio akademik Gligor Kanevce sa Makedonske akademije nauke i umetnosti.

Osnovne i master studije energetike završio je na Fakultetu za elektrotehniku u Skoplju.