Predsednica E3 International na konferenciji OIE Srbija 2021

Predsednica E3 International (E3I) Bonnie Norman učestvuje na konferenciji OIE Srbija 2021 koja se održava 15. septembra 2021. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

Sa 800 uspešno izvedenih projekata ukupne vrednosti više od milijarde dolara, misija E3I je rast investicija u klimatski pametna energetska i infrastrukturna rešenja, uključujući i ona zasnovana na prirodi. Kao predsednica E3I, gospođa Norman pruža savetodavne usluge preduzećima, vladama, finansijskim institucijama, nevladinim organizacijama i donatorima, sa fokusom na tranzicione zemlje. Stručnjak je za zeleno bankarstvo i članica borda Montgomery County Green Bank, prve lokalne zelene banke. Osnovne i master studije iz poslovne administracije završila je na Harvardu.