Potpredsednica Vlade Srbije otvara konferenciju OIE Srbija 2021

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović otvoriće konferenciju OIE Srbija 2021, zajedno sa Nanditom Paršad, izvršnom direktorkom EBRD.

Prof. dr Zorana Z. Mihajlović rođena je 1970. godine u Tuzli. Diplomirala je 1993, a doktorirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u oblasti energetike i ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bila je u zvanju naučnog saradnika. Zvanje vanrednog profesora i prorektora za nauku na Univerzitetu „Džon Nezbit“ stekla je oktobra 2011. godine, a 2016. imenovana je za redovnog profesora na ovom univerzitetu.

Profesionalnu karijeru započela je u Prvoj ekonomskoj školi (1993-1995), a nastavila u „Elektroprivredi Srbije – Elektroistoku“ (1995-2006). Od 2004. do 2006. godine bila je savetnica potpredsednika Vlade Republike Srbije za energetiku Miroljuba Labusa, a u tom periodu (2004-2005) bila je i članica Upravnog odbora „Elektroprivrede Srbije“ (EPS). Od 2006. do 2010. bila je zaposlena na Aerodromu „Nikola Tesla“ kao savetnik generalnog direktora za energetsku efikasnost, a od 2010. do 2012. bila je savetnica za energetiku premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Od 2012. do 2014. godine bila je guvernerka Srbije u EBRD.

Za ministarku energetike, razvoja i zaštite životne sredine imenovana je 2012. godine, a od 2014. do 2020. bila je potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Od oktobra 2020. godine je potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike.

U istom mandatu imenovana je za predsednicu Koordinacionog tela Vlade RS za rodnu ravnopravnost, kao i za izaslanicu Vlade RS za pitanja seksualnog nasilja u konfliktima. Od 2015. koordinira radom državnih organa i nevladinog sektora u vezi sa unapređenjem položaja Roma u ime Vlade RS.

Autorka je i koautorka četiri knjige iz oblasti energetike i održivog razvoja. Objavila je više od dve stotine radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora. Završila je specijalistički kurs savremene anti-korupcijske metodologije, za šta poseduje sertifikat Kanadske međunarodne razvojne agencije (CIDA).

Članica je Upravnog odbora Fonda za razvoj. Osnivač je NVO Ženska vlada, članica je Evropskog pokreta u Srbiji i organizacije East West Bridge i jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Krajem 2019, izabrana je za članicu Saveta poslodavaca Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.