Pavle Milekić panelista na konferenciji OIE Srbija 2021

Pavle Milekić biće panelista na popularnom finansijskom panelu na kom će predstavnici međunarodnih finansijskih institucija i komercijalnih banaka diskutovati o finansiranju novih projekata, bankabilnosti dolazeće regulative i rizicima koje aukcijski sistem donosi. 

Pavle Milekić je glavni bankar u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), zadužen za energetiku u okviru Grupe za održivu infrastrukturu. Kao ekspert tima koji radi na finansiranju projekata iz OIE, proizvodnje, prenosa i distrubucije električne energije, kao i projekte transporta i distrubucije prirodnog gasa, Milekić ima iskustvo u struktuiranju i monitoringu projekata iz energije vetra, solara, hidroenergije i biogasa na području Istočne i Centralne Evrope. Pre EBRD, radio je u kancelariji IFC grupacije Svetske banke u Moskvi.