Kompanija Elektrozapad je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija

Kompanija Elektrozapad je osnovana 2015. godine u Beogradu i bavi se specijalističkim radovima u elektroenergetici, u domenu projektovanja, nadzora nad izgradnjom, ispitivanja relejne zaštite, daljinskog upravljanja, primarne i sekundarne opreme, kao i izvođenja ostalih radova na elektroenergetskim objektima.

Zaposleni u kompaniji su iskusni inženjeri sa preko 10 godina radnog iskustva u elektroenergetici.

Kompanija je podeljena u četiri sektora, koji ujedno predstavljaju osnovne pravce u kojima kompanija nastupa na tržištu:

1)         Sektor za konsalting, projektovanje i nadzor nad izgradnjom

2)         Sektor za relejnu zaštitu i daljinsko upravljanje

3)         Sektor za SN i VN postrojenja

4)         Sektor za NN objekte

Iako je reč o relativno mladoj kompaniji na tržištu, projekte koje su uradili u prošlosti, kao pojedinci i kao tim, svrstavaju je u red kompanija koje mogu da iznesu najkompleksnije projekte u oblasti elektroenergetike.

Jezgro kompanije čini tim inženjera sa bogatim iskustvom, specijalista u svojim oblastima, koji su zajedno realizovali velike projekte trafostanica, hidroelektrana, termoelektrana i dalekovoda u zemlji i inostranstvu.