Giles Dickson iz WindEurope na konferenciji OIE Srbija!

Giles Dickson, generalni direktor WindEurope, vodeće evropske asocijacije koja okuplja više od 400 članova iz oblasti vetroindustrije, učesnik je konferencije „OIE Srbija 2021” koja se održava 15. septembra 2021. godine u beogradskom hotelu Metropol. Gospodin Dickson prvi put dolazi u Beograd, sa namerom da podrži Udruženje OIE Srbija, koje je postalo član WindEurope u junu ove godine. On će govoriti na prvom panelu o značaju energije vetra za energetsku tranziciju, o razvoju i kapacitetima industrije energije vetra.

Giles Dickson je od 2015. godine generalni direktor WindEurope, udruženja koje predstavlja glas evropske industrije vetra. WindEurope okuplja više od 400 članova, među kojima su proizvođači vetroturbina, dobavljači opreme, instituti, nacionalne asocijacije za vetar i OIE, izvođači radova, kompanije koje se bave finansijama i osiguranjem, kao i konsultanti. WindEurope aktivno promoviše energiju vetra u Evropi i širom sveta, organizuje izložbe, konferencije i radionice, koordinira javna finansiranja u oblasti istraživanja i razvoja energije vetra i podstiče vladu i druge ključne igrače na usvajanje propisa u ovoj oblasti.

Giles Dickson je takođe predsedavajući nezavisnog savetodavnog veća ENTSO-E. Od 1992. do 2008. godine radio je kao državni službenik u britanskoj vladi, prvenstveno u sektoru evropskih poslova. Od 2008. do 2015. godine radio je za francusku inženjersku kompaniju Alstom, gde je bio potpredsednik zadužen za globalne javne poslove.