Direktorka OIE Hrvatska stiže na konferenciju OIE Srbija

Maja Pokrovac, direktorka Udruženja Renewable Energy Sources of Croatia moderiraće prvi panel na konferenciji OIE Srbija 2021. Prvi panel biće posvećen energetskoj tranziciji, novim kapacitetima i tehnologijama na tržištu OIE. Odlukom da gospođa Pokrovac moderira prvi panel pokazuje se još jednom dobra saradnja dva Udruženja i pojedinaca koji imaju isti cilj: više zelene energije i zdravu životnu sredinu.

Mr. sc. Maja Pokrovac direktor je udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) od njegovog osnivanja 2016. godine. OIEH, s obzirom na količinu instalirane snage, okuplja 80% projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Baš kao i OIE Srbija, predstavlja jedino mesto koje okuplja industriju OIE sektora. Maja Pokrovac magistrirala je javne politike i završava MBA Energy Economics. Dvanaest godina provela je kao direktorka u Hrvatskoj udruzi poslodavaca gde je bila odgovorna za granu energetike, prometa i finansijskog tržišta unapređujući investicioni ambijent što je kasnije činila i kao savetnica ministra preduzetništva i ekonomije.

Značajno internacionalno iskustvo stekla je radeći za Međunarodni odbor Crvenog krsta u Ženevi upravljajući značajnim komunikacijskim projektima. Predsednica je hrvatskog Društva lobista. Aktivna je u procesu osnaživanja interesa žena u biznisu.